• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Ozan Bindebir (Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Ozan Bindebir©

 

1960 yılında Artova’nın Karaoluk köyünde doğdu. Asıl adı Yüksel Kılıç’tır. İlkokulu köyünde okuduktan sonra Turhal’da ortaokulu bitirdi. Ancak olanaksızlıklar nedeniyle öğrenimini sürdüremedi.

Küçük yaşlarda gelişen bağlama ve şiire olan ilgisi nedeniyle kısa sürede bağlama çalmayı öğrendi. Yaklaşık 17 yaşlarında, Turhal’da bağlama dersleri vermeye başladı. Yine aynı dönemlerde şiir yazmaya yöneldi.

Ozan Bindebir, Şiirlerinde bir süre kendi adını kullandı. Daha sonra ancak bir ozanın binde biri olabileceği düşüncesinden hareketle Bindebir mahlasını kullanmaya başladı.

Önce yöresinde, daha sonra ise yaşamını sürdürdüğü Ankara’da tanıştığı birçok kişiden öğrendikleriyle şiire ve bağlamaya ilişkin bilgisini pekiştiren Ozan Bindebir, şiirlerinde çeşitli konuları işlemektedir.

Hacıbektaş Belediyesinin düzenlediği şiir yarışmasında 2001 yılı birinciliğini aldı. Ayrıca çeşitli radyo programları ve şenliklere katıldı.

Şiirleri çeşitli araştırma ve dergilerde aktarılan Bindebir, arıca ozanlara ilişkin kurulan değişik örgütlerde çeşitli kademelerde görev aldı.

 


 

Sevdiğim

Dünya güzelleri gelse ne yazar
Yüreğimi sen yakarsın sevdiğim
Herbir yanım dolu olsa lalezar
En güzeli sen kokarsın sevdiğim

Allahım duymadı dileklerimi
Aşkın esir aldı iliklerimi
Doğrasam kessem şi bileklerimi
Kandan sonra sen akarsın sevdiğim

Ne olur yüzünü çevirme benden
Bu gönül geçmiyor bir türlü senden
Bindebir ölür can çıkar bedenden
Candan sonra sen çıkarsın sevdiğim
 


 

Üstünde

Bülbüller tutulup kafese doldu
Kargalar ötüyor gülün üstünde
Olgun meyve yerde ezilir oldu
Ham meyveler kaldı dalın üstünde

Çalışan üreten toprağı eken
Vatanında oldu gözlere diken
Hep dürüst insanlar cezayı çeken
Hırsızlar haydutlar elin üstünde

Zalimlerden zulüm gördü insanlar
Tükendi ömürler yok oldu canlar
Kanımızı emdi bitirdi bunlar
Bizi bıraktılar yolun üstünde

Ölümüme ferman yazılır bir gün
Bindebir’e mezar kazılır bir gün
Dostlarım ağlayıp üzülür bir gün
Musalla taşında salın üstünde
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n