• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık Dedenoğlu (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Ķılarcetli Dedenoğlu©

 

1936-1997. Ardanuç’un Kılarcet (şimdiki adı Bereket) köyünde doğdu. Asıl adı Dilaver Dede’dir. İlkokulu köyünde, öğretmen okulunu Erciş'te tamamladı.

Küçük yaşlarda şiire ilgi duymaya ve aşıklık geleneğini öğrenmeye başladı.

Dedenoğlu, Uzun yıllar öğretmen olarak çalıştı ve emekli oldu.

Değişik konuları işleyen Dedenoğlu’nun şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda aktarıldı.

Görev yaptığı yerlerde özellikle Kuzeydoğu Anadolu aşıklarından birçoğuyla tanışıp aşıklığa ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Aynı zamanda da geleneğe ilişkin bilgisini pekiştirdi.

Dedenoğlu Ardanuç'ta öldü ve orada toprağa verildi.

 


 

İsterim

Duydum mertler divanını
Aranızda yer isterim
Delek göğün tavanını
Arşı kürsü bir isterim

Ben bu işin a’sın bilmem
Sen deme ki nesin bilmem
El ne derse desin bilmem
Mangal yürek kor isterim

İnsan yolcu dünya hanı
İy’ olanın kalır şanı
Yapacağın imtihanı
Kolay değil zor isterim

Gül bülbülle atışılmaz
Rasgelenle itişilmez
Zamansızca ötüşülmez
Bana destur ver isterim

Pek genç değil yarı çağlı
Vücut dolgun çene yağlı
Bilinmezse Dedenoğlu
Gel de bir kez gör isterim

 


 

Maşallah

Çıkıp da meydana aslan misali
Centilmence duruşuna maşallah
Deneyip sarmayı ve kafakolu
El enseyi vuruşuna maşallah

Koca Yusuf Aliçolar piridir
Bu meydan yiğitler mertler yeridir
Tek dalışı fentlerinin biridir
Tersten sarma sarışına maşallah

Dedenoğlu esirgemez duadan
Yiğitler yetişir yurttan yuvadan
Tayyare oyunu salta havadan
Düşüp köprü kuruşuna maşallah
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n