• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık Derdiçok (© BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Aşık Derdiçok©

 

1874-1937. Elbistan’da doğdu. Asıl adı Ömer Lütfi Pişkin’dir. Okuma yazmayı imam olan babasından öğrendi.

Şiire ve aşıklık geleneğine küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Ancak babasının istediğinin tersine ilk zamanlarda dini görevlere yönelmedi. Daha çocukken babası tarafından kolunun kırılması nedeniyle Derdiçok mahlasını aldığı aktarılmaktadır.

Karac’oğlan’dan Gevheri’ye çeşitli aşıkların şiirlerinden etkilenen Derdiçok, sevda ağırlıklı şiirleriyle öne çıktı. Yörede, dönemin değişik aşıklarıyla da karşılaşan Derdiçok’un, öteki aşıklar gibi alışılagelmiş gezici özelliği yoktu.

Derdiçok, yaşamını sürdürebilmek için yöredeki köylerde uzun yıllar imamlık yaptı.

Derdiçok Elbistan'da öldü ve orada toprağa verildi.

Tüm yaşamı boyunca Elbistan ve Afşin çevresi dışına çıkmayan aşığa ilişkin Sıddık Demir tarafından yapılan »Afşinli Derdiçok, Hayatı-Edebi Kişiliği ve Şiirleri« (1993) adlı bir araştırma bulunmaktadır.

 


 

Geçmez

Deli gönül dost köyüne uğradı
Gönül nazlı yarin görmeden geçmez
Nazlım gelir imiş karşı karşıya
Elifi selama durmadan geçmez

Beş sen’ olmuş görmez imiş ilini
Soldurmuş mu soramadım gülünü
Karşı gelip birer birer halini
Bulup bir tenhada sormadan geçmez

Bir söz desem duyar engel karışır
Deli gönlüm korkuyorum alışır
Beş senelik küskün olan barışır
Gönül bir yerlere varmadan geçmez

Sırma ile karıştırmış saçını
İlden ile gezdiriyor göçünü
Kendi bilir Derdiçok’un suçunu
Görüp bir çift cevap vermeden geçmez

 


 

Sanıyom Kokuşun

Sanıyom kokuşun yayla çiçeği
Gülde misin gülde misin gülde mi
Böyle m'olur güzellerin koçağı
Dilde misin dilde misin dilde mi

Senin ile gire idim gerdeğe
Oturaydım al tavanlı çardağa
Yürüyüşün benzer gövel ördeğe
Gölde misin gölde misin gölde mi

Çimen misin el değmeden çiğlenen
İnsaf eyle eski derdim yenilen
Arı m'oldun inil inil inilen
Balda mısın balda mısın balda mı

Hele gözleyelim bakak sonuna
Kılavuz et ben düşeyim önüne
Güzel doğru söyle Derdiçok'una
Elde misin elde misin elde mi
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n