• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık Derdimend (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Aşık Derdimend©

 

1894-1980. Kangal’da doğdu. Asıl adı Fatma Oflaz’dır. Okula gitme olanağı bulamadı.

Çocukluğu yoklukla geçti. 13 yaşlarındayken hastalandı ve aylarca yataktan kalkamadı. Aynı dönemde rüyasında, kendisine çorba getiren aksakallı 2 adam gördü. Çorbayı içerse iyi olacağını söylediler. Fakat çorbayı içemeden uyandı. Ancak uyandığında tamamen iyileşmişti.

Tüm şiirlerini doğaçlama söylemesine karşın çok düzgün, hece ve uyak açısından iyi örnekler veren Aşık Derdimend’in yaklaşık 60 yaşına dek söylediği şiirlerin tümü ya unutulmuş ya da hiç kaydedilmediğinden kimse tarafından bilinmemektedir.

Şu an elde bulunan 100 kadar şiiri ise daha çok İbrahim Aslanoğlu tarafından toparlandı.

Şiirlerinde değişik konuları dile getiren Derdimend, yaşamının son günlerine dek şiir söylemeyi sürdürdü.

 


 

Gördüm

Diyar diyar dolaşanda
Neler gördüm neler gördüm
Meclislerde eğleşende
Çok münevver beyler gördüm

Bağban olsam bağ yetirsem
Manen gölgede otursam
Bülbülle savaşa dursam
Dil beraber söyler gördüm

Gönül efkarlandı hemen
Yol aşmıyor dağlı duman
Nice derya nice umman
Nice coşkun çaylar gördüm

Derdimend aynı zamanım
Kesmezem haktan imanım
Pirler piridir Lokmanım
Yarelerim bağlar gördüm

 


 

Sivas’ı

Azmeyleyip geldim mihman olmaya
İcabetli gördüm sultan Sivas’ı
Ne gülşen sahalar ne güzel makam
Sadakatli gördüm sultan Sivas’ı

Bir soru meclisi belli nişanlar
Heyecan kalbimi sardı o anlar
Münevver simalı ol şahı hanlar
Cesaretli gördüm sultan Sivas’ı

Derhal de gönlüme bir heves geldi
Zeka nizam üzre ummana daldı
Herkes masasına geçip söz aldı
Nezaketli gördüm sultan Sivas’ı

Derdimend’im asla hilaf sözüm yok
Çok şair var provada arzum yok
Ümmiyim efendim elde yazım yok
Adaletli gördüm sultan Sivas’ı
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n