© BeKa                                                                                                      
 
Ozanlar Web Sitesi

 

Aşık Deruni (© BeKa)

            Fotoğraf:
Bekir Karadeniz

 

Aşık Deruni©

17. yüzyılda Kars’ta yaşadığı tahmin edilmektedir. Gerçek adı, doğum yeri ve nerede öldüğüne ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Herşeye karşın Alevi-Bektaşi şairlerinden Deruni ya da Derun Abdal adlı şairle yaşamı ve şiirleri konusunda bazı karışıklıklar olduğu gibi, bu iki aşığın aynı kişi olduğu verileri de bulunmaktadır. Ancak buna ilişkin bilgiler kesinlik taşımamaktadır.

Bazı araştırmacılar, söz konusu şairin divan tarzında yazdıklarında Deruni, ötekilerde ise Toruni mahlasını kullandığını belirtmektedirler. Ancak Deruni mahlaslı heceli şiirler de bulunmaktadır.

Deruni’nin Doğu Anadolu aşıklık geleneği bağlamında arşivlere geçen az sayıda şiiri bulunmaktadır. Ancak bu şiirler genel olarak, dili itibariyle Toruni’nin yaşadığı var sayılandan sonraki bir döneme daha yakın durmaktadır.

Ayrıca Osmanlı padişahı Abdulhamit (1842-1918) döneminde yaşamış, ömrünün büyük bölümünü Karamürsel’de geçiren Sivrihisarlı Ermeni kökenli bir Deruni daha bulunmaktadır.


Olmaz (Hiciv Destanı)
 
Cahili camiye imam etseler
Anın ardı sıra cemaat olmaz
Kibirli kimseye üç tuğ verseler
Anda bir merhamet inayet olmaz
 
Hünerin yok ise meydana çıkma
Kalp evi Kabedir bir taşın yıkma
Yalancı deyyusun sözüne bakma
Gösterse keramet şefaat olmaz
 
Kovma muhanneti kovduğum yeter
Kahraman olur da karşında biter
Söz asilzadeye ölümden beter
Aslı bozuklarda namus ar olmaz
 
Bazının mecliste dinlenmez sözü
Meydanı hünerde karadır yüzü
Başına vursalar yüz bin topuzu
Eski adetinden feragat olmaz
 
Bazı adam vardır her söze uyar
Körün gözü görmez kulağı duyar
Merkebe vursalar donanmış eyer
Çalsan üzengiyi yeğin at olmaz
 
Kimisi dangalak kimisi bengi
Merhametli olur yiğidin kendi
Binde bir bulunur kafanın dengi
Olur olmaz ile ünsiyet olmaz
 
Deruni’nin kalbi misal-i derya
Var ise metaın alana söyle
Hasmın kadı ise yardımcın mevla
Andan gayrisine şikayet olmaz

 

Önceki                                                                                                                        Sonraki

 
www.FolklorEdebiyat.com