• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Xodlu Dildari (© BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Xodlu Dildari©

 

Artvin’in Yukarı Xod (şimdiki adı Yukarı Maden) köyünde yaşadı. Yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Bazı deyişlerden yola çıkılarak Şamili’nin gençlik dönemlerinde Dildari’nin yaşlı bir saz şairi olduğu kabul edilmektedir. Buna göre 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı anlaşılmaktadır.

Kevork Pamukciyan’ın Ermeni harflerle yazılmış Türkçe cönkten yaptığı derlemelerde de Dildari’ye ilişkin bilgi ve birkaç şiir örneği bulunmaktadır.

Ayrıca 1884 yılında Artvin’in Hamamlı köyünde doğan ve 1. Dünya Savaşı (1914-1918) döneminde Zile’ye göçen ve orada öldüğü sanılan bir Dildari daha bulunmaktadır.

 


 

Bu Gece

Ela gözlüm vatanını terk etmiş
Bahah neye varır halım bu gece
Bülbül idim dost bağına bakardım
El kopardı gonca gülüm bu gece

Dertlilikte beter oldum Kerem’den
Ah çekerim duman çıkmaz serimden
Ayırdılar beni güzel yarimden
Yetsin muradına alem bu gece

Der Dildari yanem ölene kadar
Böyle imiş bize nasip mukadder
Arzuhalim birer birer vasfeder
Viran oldu bülbül dilim bu gece

 


 

Üzre

Ben bugün bir güzel gördüm
Hemen düşer kucan üzre
Sinesin sineme sürdüm
Can getirir bu can üzre

Bir koynunda misk ü amber
Bir koynunda hem sim ü zer
Cevahir cüher-i hançer
Hubyan aşmış miyan üzre

Bilirim sağ eder sağı
İkrarına koymaz ahı
Gelmemiştir gelmez dahi
Böyle civan cihan üzre

Dildari der evan olmuş
Ne yahşi ne civan olmuş
Siyah perçem revan olmuş
Dökmüştür ak gerdan üzre
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n