• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Kul Elfazi (© BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Kul Elfazi©

 

1875-1922. Artvin’in Berta (şimdiki adı Ortaköy) bucağında doğdu. Asıl adı Süleyman’dır.

Küçük yaşlarda gördüğü bir rüyada Yozgatlı bir kıza aşık oldu. Babasının izin vermemesinden dolayı Yozgat’a gidip sevdiğini arayamadı. Ancak sevdiği kız da Elfazi’ye aşık olduğundan bazı ilişkileri kullanarak Elfazi’yle haberleşme olanağı sağladı.

Aşık Elfazi, Nihani, Niyazi gibi dönemindeki yörenin birçok bilinen aşığıyla karşılaştı. 1. Dünya Savaşı (1914-1918) dönemdeki göçte Konya’ya giderek bir süre orada yaşadı. Daha sonra yeniden köyüne döndü.

Aynı dönemlerde yaşamış birçok öteki aşık gibi Elfazi de Ermenilere ilişkin sorunlar öncesinde onlarla olan dostluğunu ve ilişkini şiirlerinde dile getirdi.

Ayrıca aynı yörede 1800'lü yıllarda yüzyılda yaşamış Bir Elfazi ile Kayseri’de yaşadığı bilinen Elfazi adlı Ermeni kökenli bir aşık daha bulunmaktadır.

 


 

Bir

Göklerde melekler yerde periler
Sevdiğim doğmuşsun hilkatimiz bir
Sen yangına düştün ben bu sevdaya
Gece gündüz artar firkatimiz bir

Kırklar divanında bire yetiştim
Yandı bağrım aşk oduna katıştım
Bunca yıldır sana yandım tutuştum
Gel güzel konuşak ülfetimiz bir

Artık yüz çevirdim hakikat raha
Temenna eyledim ulu dergaha
Gel niyaz kılalım Şah Beytullaha
Der Elfaz hulustan niyetimiz bir
 


 

Geldim

Sükut arzuhalim garip serime
Zarur kaldım böyle ihsana geldim
Rus içinde esir kaldı malımız
Geçtim emlakimden bu yana geldim

Merhamet etmez mi halimi duyan
Akar çeşmim yaşı gözlerim giryan
Sabiler kan ağlar kaldılar üryan
Zaruretten yana gümana geldim

Bu Sefil Elfazi bir garip geldim
Vali vilayete temenna kıldım
Muammer Beyzade paşa efendim
Mürüvvet sendedir ben sana geldim
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n