• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Kangallı Emsali (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Kangallı Emsali©

 

1900-1978. Kangal'ın Sekiliyurt (şimdiki adı Sarıpınar) köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Soyadı yasasından sonra Turgut soyadını aldı. Arapça ve Kuran öğrendi.

Küçük yaşlarda şiire ilgi duymaya başladı. Ancak geleneklere bağlı olarak bağlama ya da başka bir çalgı çalmayı öğrenmedi.

Yaşamını imamlık yaparak sağlayan Emsali başından geçen birçok olay nedeniyle sürekli başka yerlere göçmek zorunda kaldı.

Derdimend (1894-1980), Davut Sulari (1925-1985), Tokatlı İlhami gibi dönemindeki birçok aşıkla deyişmelerde bulundu.

Aşık Emsali, Gürünlü Gülhani  gibi birçok aşığın yetişmesine de katkı sağladı.

Ruhsati Kolu aşıklarından sayılan Emsali en son imamlık yaptığı köyde bazı nedenlerle saldırıya uğrayınca Konya'ya göçtü.

Aşık Emsali Konya'da öldü ve orada toprağa verildi.

 


 

Merhaba

Merhaba ey aşıkan-ı dil rubalar merhaba
Merhaba ey muhibba-yı mihribalar merhaba
Çoktan beri arzulardık biz sizi görmek için
Can u dilden öz gönülden ehibbalar merhaba

Bu diyara azm eyleyip gelmekte sebep nedir
Bu güzel teşrifinize bais-i esbap nedir
Herkes fark eylemez bunu dost nedir ahbap nedir
Erbab-ı şi’r-i tabiat üdebalar merhaba

Terk-i vatan eylemekte yar mıdır muradınız
Ta kasib-i dünya için kar mıdır muradınız
Ya idare darlığından çar mıdır muradınız
Şerh eyleyin bize bir bir şehribalar merhaba

Ad u mahlasınız kimdir imzanız nedir sizin
Eliniz vilayetiniz kazanız nedir sizin
Emsali’ye çektirecek cezanız nedir sizin
Ta ata Adem Havva’dan akrabalar merhaba
 


 

Selam Söyle

Bad-ı saba gül yüzlümü görürsen
Şah u hünkarıma var selam söyle
Öz canım uğruna eylerim caba
Kıymetli yarıma var selam söyle

Benden selam söyle o ağ güllüme
Selvi kametlime ince bellime
Tirendaz tabyaya dudu dillime
Hulk-ı kibarıma var selam söyle

Benden selam söyle kutb-ı devrana
Hurşit ziya gibi mah-ı tabana
Şeyda bülbül gibi düştüm figana
Gül-i ruhsarıma var selam söyle

Bad-ı saba halim deme yaman ha
Ebr u zülfe dokunmasın duman ha
Emsali'yi unutmasın aman ha
Sadık ikrarıma var selam söyle
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n