• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Er Mustafa (BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Er Mustafa©

 

1826-1910. Büyük bir olasılıkla Sungurlu’nun Çukurlu köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Belli bir medrese eğitimi aldığı tahmin edilmektedir.

Yörede Çukurlu Aşık Hüseyin olarak tanındı. Aşıklık geleneğini ve deyişleri küçüklüğünden itibaren cemlerde dedelerden öğrendi.

Yazırlı Sefil Ali, Elmalı Aşık Ali, İmatlı Aşık Mehmet (Mehemmet) Sarımbeyli Deli Boran ile çağdaş ve arkadaşlığı oldu. Uzun süre Aşık Hüseyin, Sefil Hüseyin, Kul Hüseyin mahlaslarıyla deyişler söyledi. Bundan dolayı da bir sürü karışıklık gündeme geldi.

Hacı Bektaş Dergahını ziyaret etmesinin ardından Katibi olarak da bilinen Güzide Ana tarafından kendisine Er Mustafa mahlası verildi. Bundan sonraki şiirlerinde bu mahlası kullandı. Ancak önceki deyişlerinde geçen Hüseyin adı ise bazen iki ayrı aşık olduğu yanılsamasına neden oldu. Gürani Doğan’ın yöre araştırmalarında önemli ölçüde çözülen bu soruna karşın yine de aynı adlı öteki Alevi-Bektaşi aşıklarıyla karıştırıldığı oldu.

Er Mustafa, köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

Ayrıca aynı adlı Edirne Valisinin oğlu olarak bilenen (1842-1905) bir Er Mustafa daha bulunmaktadır.

 


 

Boştur Emeği

Bir bacı kudretten kuşak kuşansa
Ehl-i hak bilmezse boştur emeği
Turap olsa topraklara dönüşse
Ehl-i hak bilmezse boştur emeği

Haccı tavaf etse sırf hacı olsa
Doksan bin er ona duacı olsa
Erini ata bindirmiş bir bacı olsa
Ehl-i hak bilmezse boştur emeği

Öksüzler doyurup sevap eylese
Her gün hakkı yüz bin tavaf eylese
Musa gibi Bin Bir kelam söylese
Ehl-i hak bilmezse boştur emeği

Hızır ile şu cihanı arasa
Hizmet etse erenlere yarasa
Fatma'nanın saç bağını tarasa
Ehl-i hak bilmezse boştur emeği

Sefil Hüseyin’im sözü hak ise
Girse çıksa batın ilmin okusa
Fatma ananın hamaylısın dokusa
Ehl-i hak bilmezse boştur emeği

 


 

Geldim

Muhammet Ali’ye darım niyazım
Haydar gani sultan er diye geldim
El atılmaz oldu iyi olmaz yaram
Melhem çal yaremi sar diye geldim

Bayram-ı Veli ye kıldık niyazı
Gözcü Kar’acahmet dünyanın özü
Eren evliyalar Hüseyin Gazi
Cümlenin muradın ver diye geldim

Mustafa’m meylini vermedi yada
Ya Cibali Sultan ya Hasandede
Urum erlerinden İrecep Baba
Haydar-ı Sultana yar diye geldim
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n