• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık Erbabi (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Aşık Erbabi©

 

1805-1884. Erzurum’un Karaz köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin Farki’dir.İlk eğitimini yöredeki medreselerde aldı. Arapça ve Farsça öğrendi.

Babası Konyalı Veli olarak bilinmekteydi. Buna göre geçmişlerinin Konya’ya dayandığı kabul edilir.

Medrese eğitimi döneminde şiire başladı. Şeyhinin kendisine Erbap demesinden hareketle Erbabi mahlasını kullanmaya başladı.

Dönemin padişahı Abdülmecit tarafından da kabul edilen Erbabi çağdaşlarından olan Bayburtlu (ya da Erzurumlu) Emrah, Aşık Dertli, Tokatlı Nuri gibi divan edebiyatından da etkilenip bu tarzda da şiir yazmasına karşın, daha çok hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerle tanındı ve yörede kabul edildi.

Askerlikten sonra yeniden Erzurum’a dönen Erbabi aşık meclislerinde bilinen ve aranan bir kişilik oldu.

Döneminde birçok çırak yetiştiren Aşık Erbabi, özellikle Narmanlı Sümmani’nin yetişmesindeki katkılarından dolayı yöre halkı tarafından daha anlamlı bir yere konmuştur.

 


 

Doğru

Gönül havalanma n’olur
Kanat çalma yele doğru
Yeter dolaştın gurbette
Gel gidek öz ile doğru

Bugün çok firkate düştüm
Kaynayıp derd ile coştum
Eski yaralarım deştim
Belki Lokman gele doğru

Gece gündüz o yar adın
Bırakmazsın dilden dadın
Erbabi nedir muradın
Ne dilersen dile doğru

 


 

Seni

Zibadır sevdiğim kadd-i kametin
Nice vasfedeyin civanım seni
Beni Mecnun etti çeşm-i afetin
Leyla'ya benzettim a canım seni

Kaşların kemandır, müjganın oktur
Arz-ı halin çeker müşterin çoktur
Dünyayı verseler gönlümde yoktur
Vermezen ey hüsn-i fettanım seni

Erbabi aşığım ey dil güvendim
Hasretinle yandım canım efendim
Hakikat eyle gel sen de levendim
Gönlümün tahtında sultanım seni

 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n