• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Xodlu Ervahi (© BeKa)
Fotoğraf:Bekir Karadeniz

 

 

Xodlu Ervahi©

 

Artvin’in Aşağı Xod (şimdiki adı Aşağı Maden) köyünde doğdu. 1800'lü yıllarda yaşadığı bilinmesine karşın tam tarih verilememektedir. Yaşamına ilişkin en somut kesitin, Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878) döneminde Malatya’ya göçtüğü olmasıdır.

Mehmet Koç’un »Xodlu Halk Ozanları ve Kalem Şueraları« ve Asım Bezirci’nin »Halkımızın Diliyle Barış« adlı araştırmalarında yer alan şiirin dışında başka eseri bilinmemektedir.

 


 

Düştü

Ahir şerdir zahir oldu alamet
Alametten beyan oldu kıyamet
Çekildi şeriat din ü diyanet
Müslümanlık gitti damana düştü

Tarih doksan üçte Rusiye geldi
Kahırla her yanı zaptına aldı
Otuz altı kaza muhacir oldu
Dağıldı herbiri bir yana düştü

Ağlıyor analar ne gelir elden
Ah çeker muhacir derun-i dilden
Hak bizi kurtarsın bu kalmakaldan
Bin yıllık mülkümüz düşmana düştü

Dünyanın tutarı gitti kalmadı
İslam olanların yüzü gülmedi
Çok kimseler muradını almadı
Yanıp ol ateşi-i suzana düştü

Muhacir hakkında ferman yazıldı
İşiten ademin bağrı ezildi
Ahir zaman oldu devran bozuldu
Muhacirlik cümle cihana düştü

İki yol açıldı sol ile sağlı
Ümmet-i Muhammet ciğeri dağlı
Sanırsın bent olmuş kolları bağlı
Küffarın elinden amana düştü

Yazıldı destana bakın yaraya
Arzuhaller İstanbul’a yürüye
Versin hazineden alsın geriye
Millet olan yaman tufana düştü

Eksik olmaz çıkar bir sahip kıran
Livane’de kurar bir yeni divan
Hiç kimse bulunmaz önüne duran
Bize imdat gani süphana düştü

Seyreyle Ervahi cümle cihanı
Çıkarma yürekten ah u figanı
Yakın bilmez iken ahir zamanı
Şimdiki çağ ahir zamana düştü

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n