• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Fedayi Baba (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Fedayi Baba©

 

1885-1940. Amasya’nın Ebemü (şimdiki adı Yassıcal) köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Soyadı yasası çıktıktan sonra ise Gümüş soyadını aldı.

Babasının çabaları sonucu medrese eğitimine başladı. Özellikle mimari açıdan da ilginç bir yapı olan Amasya’daki Kapıağa Medresesi bünyesinde eğitim gören Fedayi Baba kısa bir süre sonra hocasıyla ters düştüğü için medreseyi terk etti. Ancak sonraki yaşamında kendi kendini yetiştirdi.

Küçük yaşlardan itibaren şiir yazan Fedayi Baba, özellikle yaşamının son yıllarında yörede kerametleriyle de bilinen bir evliya niteliğine büründü.

Fedayi Baba'nın şiirlerinde genellikle Alevi-Bektaşi felsefesi üzerine şiir yazdı. Ancak birçok güzellemesi de bulunmaktadır.

Fedayi Baba’ya ilişkin ayrıntılı bir araştırma Abdullah Çelebi tarafından »Amasyalı Fedayi Baba Divanı« (1991) adıyla yayımlandı.

 


 

Göründü

Ta ezelden hak bir gizli güç idi
Zahir batın kaf ve nundan göründü
Alemi la hadde nasut tunç idi
Cemalin nakşedip günden göründü

Ademi yarattı nurundan ezel
Nar-ı bad-ı ab-ı haktan lemyezel
Hüsnüne yedi ayet eyledi inzal
Hattı üstüva arasından göründü

Çar anasırdan kurdu hak bu alemi
İşaret eyledi nun vel kalemi
Yüz on dört surenin aslı kelamı
El ve ayak cismi candan göründü

Altı bin altı yüz altmış ay’t yazdı
Arifler okuyup manasın süzdü
Dört kapı kırk makam ahkamı düzdü
Muhammet Mustafa dinden göründü

Ey Fedayi görünen hak sıfatı
Arifler seçerler sıfattan zatı
Vareder yokeder bu kainatı
Celaliyle bin bir dondan göründü

 


 

Özümde Buldum
Yeri göğü her eşyayı aradım
Tamamı noksanı özümde buldum
Her madeni miheng ile sınadım
Dür ile mercanı özümde buldum

Yedi iklim çar köşeyi hep gezdim
Akından okudum karasın yazdım
Allemel Esma'nın manasın süzdüm
Tefsiri Kuran-ı özümde buldum

Bu haktan husule gelen nebatat
Fail mef'ul eş-car her ne var icat
Kul bende-i azat cümle mahlukat
Hükmeden sultanı özümde buldum

Ey Fedayi can gıdası zikrullah
İrşad için inzal oldu yedullah
Tahkik bildim mümin kalbi beytullah
Halk eden rahmanı özümde buldum
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n