• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Gevheri (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Gevheri©

 

Yaşamı hakkında kesin bir bilgi bulunmamasına karşın 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın başları arasında yaşadığı yolunda düşünceler var. Kesin olmamakla birlikte doğum yerinin Kırım olduğuna ilişkin ipuçları bulunmaktadır. Asıl adınınsa Mehmet ya da Mustafa olduğu sanılmaktadır.

Şair Mehmet Hayri Paşa’nın divan katipliğini yaptığı (yaklaşık 1700 yılları) kabul edilen Gevheri, Rumeli’den Suriye’ye dek çeşitli yerleri dolaşmıştır.

Şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla oldukça iyi bir eğitim görmüş olan Gevheri yalnızca halk arasında değil saray çevresinde de bilinen ve tutulan bir aşıktı.

Ayrıntılı bilgi olmamasına karşın uzun ancak zor koşullarda yaşadığı varsayılır. Bir şiirinden yola çıkılarak 1715’te sağ olduğu kabul edilir. Bazılarınca 1735’ten sonra öldüğü düşünülmektedir.

Yine bazı araştırmacılara göre Karac’oğlan’la bir karşılaşması olmuştur. Hatta bu karşılaşma Karac’oğlan’ın yaşadığı döneme ilişkin bir kaynak olarak kabul edilir bazı araştırmacılara göre.

 


 

Ağlar

Sözün bilmez bazı cahil elinden
Edep ağlar erkan ağlar yol ağlar
Bülbülün feryadı gonca gülünden
Gülşen ağlar bülbül ağlar gül ağlar

İyiye hizmet et olasın iyi
Öter defler gibi sinemin neyi
Bu çarhın elinden el aman deyi
Geda ağlar sultan ağlar kul ağlar

Kamil olanların bellidir yeri
Yoluna koyarlar can ile seri
Hakkın didarını görenden beri
Gökler ağlar derya ağlar sel ağlar

Gevheri der dertli gönlümüz hasta
Armağan eyle gel canını dosta
Kimi abdal olmuş girmiştir posta
Aba ağlar hırka ağlar şal ağlar

 


 

Tez Gel

Kıyamet haşre dek gözlerim seni
Bu hasta gönlümün dermanı tez gel
Yad ellerde garip eyleme beni
Eğlenme hubların sultanı tez gel

Yoluna vermişim can ile teni
İnkarım yok durur sevmişim seni
Lütfünle şad eyle ağlatma beni
Eğlenme dertlerin dermanı tez gel

Murg-ı dil per açıp hava eyledi
Bülbüller gülşende neva eyledi
Ayrılık tellalı nida eyledi
Göçmenden muhabbet kervanı tez gel

Gevheri der sabra kalmadı takat
Yok mudur imanın ey servi kamet
Kafir nesli misin fitne-i afet
Var ise göğsünün imanı tez gel
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n