Harabi

Harabi

1853-1917. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmet Edip’tir. İyi bir medrese eğitimi gördü.

Çok genç yaşında, Merdiven Köyü Bektaşi Tekkesinde Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’ya (1842-1907) ikrar verip tarikata girerek Bektaşi olan Harabi yaşamı boyunca bu ikrara sadık kalmış, şiir ve nefesleri ile Bektaşi edebiyatının en güçlü ustalarından biri oldu. Harabi dışında önce bazen de Edip adını kullandı.

Bahriye Birlik Katipliği yapan Harabi’nin yaşamı İstanbul ve Rumeli çevresinde geçti. Zaman zaman Naciye Bacı mahlasıyla da şiirler yazdı. Bundan dolayı başka bir şair olduğu yanılsamasına yol açtı. Hece ve aruz ölçülerinde tasavvuf, sevgi gibi konularda şiirler yazan Harabi, hiciv dalında da oldukça başarılı eserler verdi.

Harabi ilk şiirlerini Saadet Gazetesinde yayınladı. Bunların dışında, yayınlanmamış birçok şiiri de Bektaşi çevresinde değer verilip sevildi, birçoğu bestelenerek tüm Türkiye’ye yayıldı.

Harabi’ye ilişkin birçok araştırma yayımlandı.

Edip Harabi İstanbul’da öldü ve orada toprağa verildi.

Ayrıca 1800’lü yıllarda İstanbul’da yaşadığı tahmin edilen Ermeni kökenli Harabi ve asıl adı Bekir olan Afyonlu Harabi (1825-1890) mahlaslı şairler bulunmaktadır.

* * *

Ey Derviş

Ey derviş açlıktan etme şikayet
Tekkeyi bekleyen çorba içermiş
Derya kenarında kalma nihayet
Atı alan Üsküdar’ı geçermiş

Bir insanın doğru özü olursa
Hakkı ispat eder sözü olursa
Kendini görecek gözü olursa
Pirincin taşını görüp seçermiş

Hazreti peygamber bak ne söylemiş
Harabi de ona iman eylemiş
Dünya mezrea-i ahiret imiş
İnsan ektiğini mutlak biçermiş

* * *

Vardır

Cahiller çekemez ehli kemali
Zira sözlerinin hikmeti vardır
Nasıl anlatayım bilmem bu hali
Ehli dilin şan u şöhreti vardır

Vücudu mürdemi kamil ü irfan
Sızdırılmış altın gibidir her an
Her nereye gitse olsa numayan
İtibar ederler kıymeti vardır

Kamillerin ilm ü irfanı malum
Aklı fikri fazlı irfanı malum
Sözü özü doğru vicdanı malum
Her müşküli halle kudreti vardır

Bir insan cahil ü nadan olursa
İnsan suretinde hayvan olursa
Harabi’ye karşı düşman olursa
Mutlak onda haset illeti vardır