Hasan Dede

Hasan Dede

Yaşamına ilişkin kesin bir bilgi yoktur. Bazı araştırmacılara göre asıl adı Şeyh Hasan Fakih Veled-i Yakup Fakih’tir.

Horasan’dan önce Karaman’a, sonra da Ankara’nın Çukurcak (şimdiki adı Hasan Dede) köyüne yerleşerek bir tekke yaptırdı ve orada yaşadı.

Bazılarına göre ise Keskin’deki Karpuzu Büyük Hasan Dede ile aynı kişidir.

Bazı kaynaklara göre de Temeşvarlı olduğu 17. yüzyılın sonlarında yaşadığı ve 18. yüzyılın başlarında öldüğü ileri sürülmektedir. Kul Hasan ya da Aşık Hasan’la aynı kişi olup olmadığı tam bilinmiyor. Bazı araştırmacılara göreyse, şiirlerinden yola çıkılarak, Eşrefoğlu’yla (-1469) aynı dönemlerde, yani buna göre 15. yüzyılda yaşadığı varsaymaktadır.

Bazı kaynaklarda 1699 Karlofça Anlaşmasından sonra ordudan ayrılarak Tamaşvar yakınlarında bir köye yerleşerek çiftçilikle uğraştığı yer almaktadır. Tamaşvarlı adı da buradan gelmektedir. Ancak bu verilerin hiçbiri tam bir kesinlik içermemektedir.

* * *

Benzer

Bugün ben bir güzel gördüm
Gül cemali ala benzer
Çıkmış bahçede salınır
Boyu selvi dala benzer

Bahçenizde biter üzüm
Sensin benim iki gözüm
Gerdanına yoktur sözüm
Bağdaki marala benzer

Boyu uzun beli ince
Memeler benzer turunca
Yanak lale ağız gonca
Kaşları hilale benzer

Aşık Hasan yanıp tüter
Seherde bir bülbül öter
Siyah kakül gerdan örter
Lebi Kevser bala benzer

* * *

İçinde

Aşk elinden nic’edeyim neyleyim
Medet helak oldum zarın içinde
Neme sevineyim neme güleyim
Gonca güller kaldı harın içinde

Meyil etmez oldu bana talihim
Zahir oldu gizli haber batınım
Arşa direk oldu benim tütünüm
Vücudum kül oldu narın içinde

Dertlerim yalkındı bağrım deşildi
Yar ile sürdüğüm demler düş oldu
Eller yaza bahar bana kış oldu
Gönül mekan tuttu karın içinde

Hasan Dede’m dedi bir mekan eylem
Çağlayıp deryaya karışabilem
Yarden ayrılalı büküldü belim
Kaldı gayret ile varın içinde