Ana SayfaOzanlarHasta Hasan
Hasta Hasan

Hasta Hasan

18. yüzyılın 2. yarısıyla 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadı. Doğduğu yere ilişkin somut bir veri bulunmamaktadır. Bazı cönklerde Dırgına, bazılarında Havet köyünün adı geçmektedir.

Aşıklık geleneğine ve şiire küçük yaşlarda ilgi duymaya başladığı ve kısa sürede yörede adını duyurduğu bilinmektedir. Hem bağlama çalmada hem de aşıklık geleneğini bilmesindeki ustalığı kendisinden sonraki birçok bilinen aşığı etkiledi. Özellikle Çıldırlı Şenlik’in (1850-1913) ustası Aşık Nuri, yetiştirdiği en önemli aşıklardandır.

Hasta Hasan’ın Posoflu Fakiri, Ardahanlı Karani gibi dönemindeki birçok aşıkla karşılaştığı yolunda veriler bulunmaktadır.

Hasta Hasan‘ın nerede öldüğü ve toprağa verildiği bilinmemektedir.

* * *

Bir

Ab-ı çeşmin göllerden suna da bir kaz da bir
Süsen sümbül mor menevşe bülbül öter yaz da bir
Vagıf dertten haberdardır Gevher’in kıymeti yok
Kul Karani Kara Zülal Aşık Ömer sözde bir

Kurbani hak aşığıdır daima hamdan söker
Destine alıf kalemi hattına bir hat çeker
Çöllü İsmail baş tacı candan kasavet döker
Kerem ki yandı ateşe od da birdir közde bir

Molla Halis delaletten içti aşk badesini
Güftadi’ye vermiştiler ondan ziyadesini
Ufrani hak aşığıdır geçilmez nidasını
Aşık Seyfi Usta Polat Deli Temo sazda bir

İçmedim aşk badesini hem okuyam hem yazam
Böyle gitmez bu ülüzgar elbet gelir bir ayyam
Yılı bin üç yüz on sekiz hesabı yok ki sayam
Çok aşıklar geldi geçti Hasta Hasan yüzde bir

* * *

Oynamasın

Güzeller bezenmiş toya giderler
Sizlere emanet kız oynamasın
Yığılırlar rica minnet ederler
Yüngüllük eyleyip tez oynamasın

El Alem yığılıp ona bakarlar
Yahşi adan yaman adlar takarlar
Oynatırlar sonra başa kakarlar
Al vala altında göz oynamasın

Hasta Hasan der ki ala göz yarım
Kurban olsun sana devletim varım
Demem oynamasın oynasın hanım
Kemerden aşağı diz oynamasın