© BeKa                                                                                                      
 
Ozanlar Web Sitesi

 

Yozgatlı Hüzni

        Resim: M. Öcal Oğuz arşivi

 

Yozgatlı Hüzni©

1879-1936. Yozgat’ta doğdu. Asıl adı Mehmet Bahattin’dir. Yaklaşık 4 yaşında babasının ölmesi üzerine akrabalarının yardımıyla zor koşullarda büyüdü.

Önce İptidai ve İdari mekteplerinde okudu. Daha sonra ise Sağır Mustafa Ağa Medresesinde 4 yıl kadar eğitimini sürdürdü. Bu dönemde Arapça ve Farsça öğrendi, dini bilgisini pekiştirdi. Ancak koşullar daha fazla elvermeyince okuldan ayrılarak mahkemede katipliğe başladı.

Kendi döneminde yörede bilinen Gamlı, Hasta Bekir Salim gibi birçok aşıkla ve şairle arkadaşlık etti, deyişmelerde bulundu.

Ayrıca Hizbi mahlasına da kullanan Hüzni, yaklaşık 13 yıl askerlikten sonra Haymana, Zile ve Yozgat’ta imamlık yaptı.

Geçmişi itibariyle Nakşibendi tarikatından olduğu yolunda veriler bulunmasına karşın kendisi şiirinde Kerbela, Ali, Hüseyin, Hasan konularını işledi ve Bektaşiliği öne çıkardı. Bu konular ilk kez ayrıntılı olarak ise M. Öcal Oğuz işleninceye dek de fazlaca gündeme gelmedi.

Hüzni’ye ilişkin ayrıntılı bir araştırma M. Öcal Oğuz tarafından »Yozgatlı Hüzni«, (1990) adıyla yayımlandı.


Bak
 
Bir kıpti ufacık mesnet alınca
Sadr-ı azam gibi payesine bak
İşin düşüp başın darda kalınca
Bir tecrübe et de mayesine bak
 
Zalime sır ver de bir aç arayı
Başına dar eder geniş dünyayı
Veled-i zinadan umma vefayı
Tohum kimin bir dayesine bak
 
Eriş bir kamile arzet ihtiyaç
Dostun olsa fırsat verme gözün aç
Tilki gölgesinde yatma uzak kaç
Tek mahvetsin aslan sayesinde bak
 
Cahil adam olmaz evliya olsa
Arife teslim ol eşkıya olsa
Hüzni bel bağlama akraban olsa
Hele bir fikrinin gayesine bak

Sevini Sevini
 
Bugün nazlı yardan haber
Aldım sevini sevini
Hanesine vardım akşam
Kaldım sevini sevini
 
Hoş temenna ettim yerden
Etti hürmet can u serden
Kollarım boynuna birden
Saldım sevini sevini
 
Lebleri bir oğul balı
Yanaklar ielma misali
Uğrun uğrun bin şeftali
Çaldım sevini sevini
 
Yari ağuşuma aldım
Zevrakı engine saldım
Hüzni aşk bahrine doldum
Daldım sevini sevini

 

Davut Sulari ● Bak (Söz: Yozgatlı Hüzni ● Müzik: Davut Sulari)

 

Önceki                                                                                                                        Sonraki

 
www.FolklorEdebiyat.com