Ozan Bozkır©

1983 yılında Niğde'de doğdu. Asıl adı Ömer Dokuz'dur. İlk ve ortaöğrenimini Ereğli'de (Konya) tamamladı.

Küçük yaşlarda şiirle ilgilenmeye başladı. Ortaokul un ilk yıllarında ise yazmaya yöneldi.

Aşık Mahzuni (1938-2002), Neşet Ertaş (1938-2012) gibi kişilerden etkilenerek şiirle yoğunlaştı. Önceleri mahlas olarak adını kullanmasına karşın sonradan Ozan İnci tarafından Bozkır mahlası verildi. Aynı zamanda şiire ilişkin birçok bilgiyi de Ozan İnci aracılığıyla öğrendi.

Aşıklık geleneğinde bazı anlatıları da öğrenen Ozan Bozkır, şiirlerinde değişik konuları işlemektedir.


Felek

Yakamı bırak da biraz güleyim
Zehir katma benim aşıma felek
Söyle senin benle nedir ki zorun
Hep çileler verdin başıma felek

Söyle suçum nedir bana gülmezsin
Garibe var vurur halden bilmezsin
Bir derdi bin eder asla bölmezsin
Ettiğin gitmiyor hoşuma felek

Bu Ozan Bozkır'a ettiğin yeter
Bugünüm dünkünden daha da beter
Bilmezler yüreğim dert yüklü katar
Yoklukta takıldı peşime felek

* * *

Zaman

Güzel olur dünya denilen hane
İnsanlar özünü bulduğu zaman
Hiç kimse kimseden olmaz davacı
Gönüllerde birlik olduğu zaman

Tatlı dil güler yüz gönüller alır
İman eden canlar hep bunu bilir
İnsanda ne keder ne çile kalır
Kullar hakka secde kıldığı zaman

Ozan Bozkır'ın da böyledir düşü
Güçlünün güçsüzü ezmesin dişi
Garipler dışarda geçirmez kışı
Mağrur olan kibri saldığı zaman