Cemali©

1862-1921. Hacı Bektaş dergahında doğdu. Asıl Adı Cemalettin Çelebi'dir.

16 yaşındayken babası Feyzullah Çelebi'nin ölümü üzerine dergahın başına geçti. Şiiri ve geleneği küçük yaşlarda öğrenmeye başladı.

Dergahtaki konumu ve yetenekleri doğrultusunda iyi bir eğitim aldı. Yaklaşık 50 yaşlarındayken düşünce ve şiirlerinden oluşan »Müdafaa« adlı bir kitap yayınladı.

Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal (1881-1938) ve arkadaşlarıyla birlikte oldu ve bu yönde çeşitli etkinliklere katıldı. 1920'de kurulan ilk meclisin başkan vekilliği görevinde bulundu.

Cemali'nin şiirleri çeşitli dergi, gazete ve araştırmalarda yayımlandı.

Cemali, Hacıbektaş'ta öldü ve orada toprağa verildi.


Gözletmem Seni

Gerçek erenlerden olursa himmet
Gam yeme Sıdki’ya gözletmem seni
Aşk ile dergahta ede gör hizmet
Gam yeme Sıdki’ya gözletmem seni

İhtiyar eyledim cevr-i gurbeti
Umarım mevladan pir’e vuslatı
Çekmeyin hasreti derd-i firkati
Gam yeme Sıdki’ya gözletmem seni

Cemali cihanda arttı mihnetim
Virane oluyor ruh-i melalim
Sadık muhibbanım yar-ı yaranım
Gam yeme Sıdki’ya gözletmem seni

* * *

Yavaş Yavaş

Evvel bahar yaz ayları gelende
Akar derelerden sel yavaş yavaş
Ötüşün bülbüller hub avaz ile
Açılır bahçede gül yavaş yavaş

Gönüle dokunur sözü melamın
Muhannet babına basma kademin
Emsaliyle konuşmayan ademin
Olur altın adı pul yavaş yavaş

Çaresiz garibi zebunkuş ettin
Firkat geldi garip gönlüm cuş ettin
Münkirlerden zehir aldın nuş ettin
Aradan kalkıyor bul yavaş yavaş

Kişinin çektiği kendi ameli
Hulus-i pak olan bulur kemali
Bu devirin işi bitmiş Cemali
Başına bir çare bul yavaş yavaş