Kul Cevri©

1934-2001. Kars’ta doğdu. Asıl adı Nejat Birdoğan’dır. İlk ve orta öğrenimini Kars’ta, yükseköğrenimini İstanbul’da tamamladı.

Küçük yaşlarda şiir ve aşıklık geleneğini öğrenmeye başladı.

Ortaokul yıllarından beri şiir yazan Kul Cevri, çeşitli bölge ve okullarda öğretmenlik yaptı. Kültür Bakanlığında folklor araştırmaları üzerine görevde bulundu. Türkiye ve Türkiye dışında birçok konferans ve toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

Nejat Birdoğan'ın »Samahlar« (1982), »Gülizar-ı Haseneyn« (1985), »Türkülerimiz« (1987), »Anadolu'nun Gizli Kültürü Alevilik« (1990), »Şah İsmail Hatai« (1991), »Anadolu ve Balkanlarda Alevi Yerleşmesi« (1992), »Hasan Dede Kasabası ve Hasan Dede« (1992), »Çelebi Cemalettin Efendinin Savunması« (1994), »İttihat ve Terakkinin Alevilik-Bektaşilik Araştırması (Baha Sait Bey)« (1994) ve »Anadolu Aleviliğinde Yol Ayrımı« (1995) adlı araştırmaları yayımlandı.

Kul Cevri İstanbul’da öldü ve orada toprağa verildi.


Ali Sofrasıdır

Kısmetinden alan alsın
Dost bu Ali sofrasıdır
Kul hakkını bilen alsın
Dost bu Ali sofrasıdır

Suyumuz var tuzumuz var
Kurbanlık koç kuzumuz var
Başta sonda sözümüz var
Dost bu Ali sofrasıdır

Bu gider yenisi gelir
Boş gider ganisi gelir
Hak emek sinisi gelir
Dost bu Ali sofrasıdır

Biz Hak içün dervişleriz
Hak lokması yemişleriz
Hak içün emek işleriz
Dost bu Ali sofrasıdır

Cevri Kul'u ettik feda
Kıldık borcumuzu eda
Burda birdir bayla geda
Çün bu Ali sofrasıdır

* * *

Satarım

Hey erenler pazarım var
Hal ehline hal satarım
Terazim tartım bulunmaz
Doyumuna bal satarım

Tezgah üstü söz söylerim
Sözümü gülle peylerim
Hasmı sitemi neylerim
Ben dikensiz gül satarım

Erenler bir pazar kurdum
Hak hak dedim döndüm durdum
Aşkın mühürünü vurdum
Dost zarfına pul satarım

Ben sarrafım inci düzdüm
Gevher denizinde yüzdüm
Akıl süzgecinden süzdüm
Cevri aklı kul satarım