Karslı Ceyhuni©

Cilavuz’un (şimdiki adı Susuz) Akkom köyünde doğup büyüyen Karslı Ceyhuni’ye ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Eldeki verilere göre 1800’lü yılların ilk yarısında doğdu. Öğrenimini köyündeki camide, daha sonra da Hasan Harkani Medresesi ve Kars’ta bir süre öğrenim gördü.

Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78) sonrasında Kars’ın işgal edilmesi nedeniyle ailesiyle birlikte önce Sivas’a göçtü. Bu dönemde orta yaşlı bir adam olduğundan söz edilmektedir.

Bir süre Sivas’ta yaşadıktan sonra Tokat’a yerleşti. Bazı araştırmacılara göre Zileli Ceyhuni ile karıştırılması bundan kaynaklanmaktadır.

1. Dünya Savaşından birkaç yıl önce öldüğü varsayılan Karslı Ceyhuni ile Zileli Ceyhuni’nin ölüm tarihlerinin de (1912) birbirine yakın olması var olan karışıklığı daha da artırmaktadır.

Dahası, özellikle Karslı araştırmacılar tarafından bu iki aşığın aslında yalnızca Karslı Ceyhuni olduğu savunulmaktadır.


Derler

Güzel el senden ötürü
Meleğin kendidir derler
Sormayışın hal hatırı
Düşmanın fendidir derler

Pek kaldırırsın yalmanın
Mümkünü yok yol bulmanın
Çağ bulut murat almanın
Sırası şimdidir derler

Gel senle edek pazarı
Verem elimdeki varı
Sinendeki koşa narı
Murabba kündüdür derler

Gönül yatağı yıkılmış
Coşup sahraya sokulmuş
Sim ü zer zülfün takılmış
Ceyhun’un bendidir derler

* * *

Ne Çare

Gönül zülfün tuzağına
Düştü ne çare ne çare
Kan yaşımdan derya-ı gam
Taştı ne çare ne çare

Böyle imiş kader yazı
Gurbet ele attı bizi
Felek sinem üzre közü
Deşti ne çare ne çare

Canan ili düştü yada
Deli gönül ah feryada
Garip Ceyhun içip bade
Coştu ne çare ne çare