Mustafa Ceylan©

1952 yılında Elmadağ’da doğdu. İlk ve ortaokulu Elmadağ’da, lise ve yükseköğrenimini Ankara’da tamamladı.

Şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. İlk şiiri ortaokul yıllarında yayınlandı. Zaman içinde okuduğu kitaplar ve karşılaştığı edebiyatçı ve şairler aracılığıyla kendini geliştirdi.

Mustafa Ceylan lise yıllarından itibaren ağırlıkla hikaye ve makale olmak üzere birçok gazete ve dergi yazdı. Bu dönemde yazdığı şiirlerde Ozan Ceylan ve Ozan Menderes mahlaslarını kullandı.

12 Eylül 1980 döneminde politik faaliyetleri nedeniyle bir süre tutuklu kaldı ancak sonra serbest bırakılan Ceylan, sonraki yıllarda da birçok siyasi parti ve dernek örgütlenmesinde görev aldı.

Birçok derginini yayın yönetmenliği ya da yazıişleri müdürlüğü görevinde de bulunan Ceylan ayrıca değişik şairlerin kitaplarının hazırlanmasına da yardımcı oldu

Mustafa Ceylan’ın birçok gazete, dergi ve araştırmada aktarılan şiirlerinin bazıları bestelendi ve değişik sanatçılar tarafından yorumlandı.


Deli Gönlüm

Bir yanardağ fışkırması
Benim gönlüm deli gönlüm
Ceylanların hıçkırması
Benim gönlüm deli gönlüm

Dost dağının büyük çığı
Çiğdemlerin hıçkırığı
Su köpüğü gün ışığı
Benim gönlüm deli gönlüm

Neye yarar çok ile az
Biraz sevda biraz da naz
Yunus’a can Veysel’e saz
Benim gönlüm deli gönlüm

Yükseklerde harman olur
Dertlilere derman olur
Aşk denince ferman olur
Benim gönlüm deli gönlüm

Kanatlanıp göğe uçar
Kendisinden kendi kaçar
Hasret hasret çiçek açar
Benim gönlüm deli gönlüm

* * *

Diyerek

Türküler söylenir Anadolu’da
Güzeller güzeli Reyhan diyerek
Aşıklar inletir çalar sazı da
Avcı vurmuş garip ceylan diyerek

Türküler söylenir şehirde köyde
Davulda halayda çekilen heyde
Kadehlere dolan köpüklü meyde
Dertlenip ah çekip aman diyerek

Anneler düğünde başlar ağıda
Türküler aşığı yaşatan gıda
Bazen mısralanır geçer kağıda
Dağların başında duman diyerek

Kederde neşede türkü söylenir
Pınarın başında kalır eğlenir
Mecnun’da Ferhat’ta coşar dillenir
Aşıklık çekmesi yaman diyerek