Ķućenli Civani©

1943 yılında Şavşat’ın Ķućen (şimdiki adı Kocabey) köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa Oral’dır. İlkokulu köyünde okudu.

Aşıklık geleneğini ve şiiri küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başladı. Askerliği bitirdikten sonra İnegöl’e yerleşti.

Belirli bir ustası olmayan Civani, özellikle Aşık Efkari’den etkilendi. Ancak şiirlerinde kendine özgü bir biçim geliştirdi.

Yüzlerce şiiri bulunan ve katıldığı değişik yarışmalarda birçok ödül alan Aşık Civani’nin şiirleri değişik dergi, gazete ve araştırmalarda aktarıldı. Birçok radyo ve televizyon programına katılan Ķućenli Civani hemen her konuda şiir yazmaktadır.

Ayrıca 19. yüzyılın son yarısında yaşamış Ermeni kökenli bir Aşık Civani daha bulunmaktadır.


Ağla

Dinle sevdiceğim yazarım name
Oku mektubumu yar diye ağla
Yarim uzaktadır gelemem deme
Gurbette sevdiğim var diye ağla

Bu uzak yollara erilmez deme
Yarsiz boş sarayda durulmaz deme
Mektupla yaralar sarılmaz deme
Yalnızca durması zor diye ağla

Mektup ile hal hatırı sorayım
Nasip olsun cemalini göreyim
Tel tel zülüflerin tutup öreyim
Bu dünya başıma dar diye ağla

Civani söylüyor derdim var benim
Yarden ayrı uzak yurdum var benim
Esen rüzgarlara sordum yar benim
Bozuldu saçlarım ör diye ağla

* * *

Aldı Gitti

Gelin ahbaplarım yanı başıma
Bir harman topladım yel aldı gitti
Varıp dost bağına bir gül aşladım
Koptu bir fırtına sel aldı gitti

Düştüm yarenlerim bitmez telaşa
Felek yolarımı çevirdi kışa
Ne han idi ne bey idi ne paşa
Benim gibi mazlum kul aldı gitti

Her şey olabilir dünyamız fani
Serseri zannetmiş ham bal kovanı
Balını üç sefer süzdü Civani
Eriyip süzülmüş bal aldı gitti