Kobliyanlı Çerkezoğlu©

Tahminlere göre Kobliyan’da (Ahıska) doğdu ve orada büyüdü. Yaşamına ilişkin somut bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı şiirlerinden hareketle 1700’lü yılların 2. yarısıyla 1800’lü yılların ilk dönemlerinde yaşadığı varsayılmaktadır.

Şiirlerinden hareketle dönemindeki bazı tarihi olaylara tanıklık ettiği anlaşılmaktadır.

Şiirleri değişik gazete, dergi ve araştırmalarda yayınlanan Kobliyanlı Çerkezoğlu’nun nerede öldüğü ve toprağa verildiği bilinmemektedir.


Bende

Güzeller şahısın ey perizade
N’olaydı kapında olaydım bende
Gönlümü kıluban gamdan azade
Dünyada şad olup güleydim bende

Bir narin kalasın kendin bezersin
Naz u istiğnadan leşker düzersin
Her gören aşığın bağrın ezersin
Öz başıma zafer kılaydım bende

Çerkezoğlu’nu da almıştır firak
Hüsnün bağındandır çektiğim merak
Zülfün kemendinde gönlüm kuşu bak
Der ki kısmetim var alaydım bende

* * *

Gürcü Kızı

Azgur bağlarında bir güzel gördüm
Soruştum aslını bir Gürcü kızı
Sandım ki cennette huriye erdim
Meğer Kafdağından per’ Gürcü kızı

Bülbül olan ben tek feryada durmuş
Kızıl gül utanıp boynunu burmuş
Gün bile hicaptan buluda girmiş
Verdikçe al yüzden ner Gürcü kızı

Boy bosun yaraşmış bulmuş kemali
Zergerden uğramış o ince beli
Gerdanı mineden satrançtır hali
Yanak haşhaş zülfün zer Gürcü kızı

Çerkezoğlu aciz kaldı vasfına
On iki cemali hak vermiş buna
Kara kaş nazarlık gök göz üstüne
Seyri salar cana nar Gürcü kızı