Medine Çınar©

1957 yılında Ardahan’ın Ölçek köyünde doğdu. Halk şiirine ilkokul yıllarında ilgi duymaya başladı. Daha sonra ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti. Ancak küçük yaşta evlenmesinden dolayı sonraki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Zaman içerisinde şiir yazmaya başlayan Çınar, hasret, ayrılık, gurbet gibi konuları işledi. Eşinin uzun yıllardır Almanya’da bulunması ve 3 çocuğuyla yalnız yaşamasının etkisini de şiirlerine yansıtmaktadır.

Şiirleri değişik gazete, dergi ve araştırmalarda aktarılan Medine Çınar, şiirlerinin bir bölümünü »Dosttan Posta« adlı kitapta topladı.


Belli

Aşkın ateşiyle yandım yanalı
Ne dumanım belli ne külüm belli
Gözüm yaşı ummanlara döneli
Ne dümenim belli ne selim belli

Dertlilerin dertlerini sezerim
Efkarlanır gece gündüz yazarım
Başım alıp diyar diyar gezerim
Ne mekanım belli ne yolum belli

Aşkın yolu diken imiş har imiş
Bu yolda yürümek gayet zor imiş
Kaderde bu yola girmek var imiş
Ne gümanım belli ne halim belli

Çınar meşk eyledi arzuhalini
Beyhudeye sarfeyledi malını
Saki sunmaz oldu bana elini
Ne peymanem belli ne dolum belli

* * *

Gibisin

Halin mi yok takatin mi kalmamış
Perişan olmuşsun yorgun gibisin
Belki de yıllardır çilen dolmamış
Hayata küsmüşsün kırgın gibisin

Terketmiş gidersin sılayı yurdu
Gömmüşsün içine çileyi derdi
Bunca acıları sana kim verdi
Bir zalim okuyla vurgun gibisin

Felek ile boşa etmişsin savaş
Eriyip bitmişsin sen yavaş yavaş
Çağlayıp akıyor gözlerinden yaş
Deryalar içinde durgun gibisin

Yoksa Çınar bahtiyar mı sanırsın
Derdimi bilmeden beni kınarsın
Yüzüme bakıp da öte dönersin
Bilmem niye bana dargın gibisin


Medine Çınar'ın 'Kadar' şiirini bestecisi Serkan Çınar'dan dinleyebilirsiniz.
 
00 YouTube 96