Çıldırlı Kul Ahmet©

Yaşamına ilişkin somut bilgi yoktur. Fahrettin Kırzıoğlu’nun (1917-2005) araştırmalarından hareketle Çıldırlı Karapapak Türklerinden olduğunu ilişkin veriler bulunmaktadır.

Bugüne ulaşan tek şiirinin son dörtlüğünde geçen 1330 (1912) tarihi ve genel anlatımlara göre 93 Harbi (1877-78) Osmanlı Rus Savaşı sonrası ve buna bağlı olarak Kuzeydoğu Anadolu’daki Rus işgali ve sonrasını gördüğü anlaşılmaktadır. Özellikle bu süreçte yöre insanın yaşadığı sorunları dile getiren Kul Ahmet’in bu dönemden sonra bölgeden göçmüş ya da oralarda ölmüş olabileceği düşünülebilir.

Kul Ahmet’in söz konusu olan bu tek şiiri, bazı dörtlükler arasındaki bağlantı eksik olmasına karşın, Hanaklı Mazlumi (1855-1922) ve Xodlu Şamili’nin (1810-1865) benzer şiirlerinden sonraki en uzun zincirleme örneklerden biridir.

Ayrıca asıl adı Ahmet Kartalkanat olan Pazarcıklı bir Kul Ahmet (1932-1997) mahlaslı aşık bulunmaktadır.


Oldu

Hey ağalar dinlen kavga işini
Gör ki Şadevan’da kalmakal oldu
Dağlar seda verdi toplar atıldı
Nas ağlaştı didem yaşı sel olduKızılgül’de türlü sohbet açıldı
Yaralı sağ birbirinden seçildi
Cahil olan çiçek gibi biçildi
Koçyiğidin gülgez kanı göl olduYol gitti Meyram’a görün bu işi
Yan yana düzdüler yüz elli kişi
Birden eylediler tabur ateşi
Onlar da orada sini sal olduMüzevirlerden bol çektik belayı
İslamı kırdılar edna alayı
Ardahan Hoçuvan Büyük Göle’yi
Sağ kalan çöllerde sersefil olduTevarih bin üç yüz otuz senede
Anda kulağıma değdi bir seda
Şimdi itibarsız fani dünyada
Kul Ahmet’in bu destanı böyl’ oldu

(26 dörtlükten oluşan şiirin tamamı Bekir Karadeniz & Orhan Bahçıvan tarafından hazırlanan »Doğulu Halk Şairleri« adlı araştırmada aktarıldı.