Yanık Ahmet©

1959 yılında Mucur’un Dalakçı köyünde doğdu. Asıl adı Ahmet Şahinoğlu’dur. İlkokulu Kırşehir’de, ortaokul ve liseyi daha sonraki yıllarda Ankara’da bitirdi.

Türkülerle içiçe bir ailede büyüdü ve küçük yaşlarda şiire başladı. Şiiri sevmesi yazmasında özellikle ilkokul öğretmeni Osman Sezen’in etkisi oldu.

1979 yılında askere gitti. Mahlası da orada karşılaştığı Mahmut Toprak tarafından verildi.

1982 yılından sonra Ankara’da yaşamaya başlayan Yanık Ahmet, Aşık Mihneti aracılığıyla şiire ilişkin bilgisini pekiştirdi.

Şiirlerinde sevdadan toplumsal sorunlara dek çeşitli konuları işlemektedir. Yanık Ahmet’in çeşitli araştırmalarda yer alan, değişik radyo ve televizyon programlarında aktarılan şiirleri »İçim Cız Etti« (2007) adıyla yayınlandı.


Bu Aşk Beni

Yıllar yılı oyaladı
Bu aşk beni bu aşk beni
Diyar diyar kovaladı
Bu aşk beni bu aşk beni

Gafil düşürdü tuzağa
Fırsat vermedi izaha
Sürdü sılamdan uzağa
Bu aşk beni bu aşk beni

Vurdu sinem yaraladı
Yüreğimi paraladı
Dertlerimi sıraladı
Bu aşk beni bu aşk beni

Ahmet’imi güldürmedi
Süründürdü öldürmedi
Hiç kimseye bildirmedi
Bu aşk beni bu aşk beni

* * *

Düşünce

Gece demez gündüz demez ararım
Dost olanlar hatırıma düşünce
Hürmet eder hizmetine sunarım
Şu kafamda varsa biraz düşünce

Eğer ki var isem onlarla varım
Bir tekini incitmeye korkarım
İnan ki onlarla en büyük karım
Beni yiyip tüketse de düşünce

Yanık Ahmet dosta kurban olurum
Hal ehline canım verir ölürüm
Dostum değil düşman vurur bilirim
Ayağım takılıp yere düşünce