Ahu

1800’lü yıllarda Diyarbakır’da yaşadı. Asıl adı Ali’dir.

Ali Emiri’nin (1857-1924) araştırmalarında aktardığına göre Karaoğlu sülalesinden gelen Ahu, sesi güzel, bağlama çalan bir iyi bestecidir.

Döneminde birçok başka müzisyene ustalık ederek yetişmelerine katkıda bulundu.

Ahu ile Ahi Ali mahlaslı aşığın bazı şiirlerinde karışma olmaktadır. Ancak bunları tam olarak ayırmak şimdilik mümkün görünmemek-tedir.

Ahu’nun nerede öldüğü ve toprağa verildiğine ilişkin herhangi bir bilgi yoktur.


Beri

Dilim kalem kalbim defter yazarım
Muhabbet bahrine dalaldan beri
Leylam deyip kan ağlayıp gezerim
Mecnun olup aşka uyaldan beri

Çıkınca miraca hazreti sultan
Diledi ümmetin hüdadan heman
Nur ile gark oldu cümle bu cihan
Hak ona resulüm diyelden beri

Gel ey zahit atma kendini dama
Keramet bizdedir şükür hüdama
Ve lekad keremna ben-i ademe
Saadet tacını giyelden beri

Mahlasım Ahu’dur ismim Ali’dir
Sanma derunumda dünya malıdır
Şükür kalbim iman ile doludur
Kendi noksanımı bilelden beri

* * *

Bağdat Senin (Evliyalar Menzilidir)

Evliyalar menzilidir yolların Bağdat senin
Daim boz bulanık akar sellerin Bağdat senin
Kaşların burç u bedendir hasbetenlillah için
Turnalardan bergüzardır tellerin Bağdat senin

Hak Muhammet emri ile ilimin deryasıdır
İlk mübarek matem ayı Şah Hüsey’n’in yasıdır
Gel ziyaret eyleyelim Kerbela sahrasıdır
Nur ile müzeyyen olmuş çöllerin Bağdat senin

Sende çok kanlar oluptur sende çok cephaneler
Kimi kardeş deyip ağlar ah oğul der analar
Hasbinallah taşra durmuş baş açık merdaneler
Allahı pek çağrışırlar kulların Bağdat senin

Aşığa tekellüm eyler hubların bin naz ile
Söyler Hüsey’n’i kulların methini avaz ile
Ehl-i irfan arasında söyleşirler saz ile
Arabi Farsi karışmaş dillerin Bağdat senin

Ahu der ki şad mübarek cuş eder derya gibi
Güzeller firdevs bağında sallanır Leyla gibi
Gel ziyaret eyler isen cennet-ül meva gibi
Evvel baharda açılır güllerin Bağdat senin


'Bağdat Senin' türküsünün orijinal şeklini Kazım Birlik yorumuyla dinleyebilirsiniz.

YouTube 96