Nuri Aksakal©

1945 yılında Ardanuç’un Samsxar (şimdiki adı Aşağı Irmaklar) köyünde doğdu. İlköğrenimi köyünde, ortaokulu Şavşat’ta, öğretmen okulunu ve yüksek öğrenimini Trabzon’da tamamladı.

Şiir ve edebiyata küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı.

Nuri Aksakal, köylerine gelip giden aşıklar ve bazı yaşlı insanları dinleyerek kendini geliştirdi. Zaman içerisinde okuduğu birçok halk hikayesi ve aşığa ilişkin kitapla da geleneğe ilişkin bilgisini pekiştirdi.

Ortaokul yıllarından itibaren şiir yazan Aksakal’ın şiir ve yazıları çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda yayımlandı.

Türkiye’nin değişik yerlerinde uzun yıllar öğretmen olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında emekli oldu.

Nuri Aksakal ayrıca dil ve edebiyat konusunda ders kitapları hazırladı.Bulamadım

Doksan dört yazında köyüme vardım
İçi sevgi dolu göz bulamadım
Ne var ne yok diye hal hatır sordum
Hısım akrabada öz bulamadım

Bağlar talan olmuş bahçeler sönmüş
Evlerin pegine baykuşlar konmuş
Ağaçlar kurumuş kavlağa dönmüş
Kirkittaş’tan geçtim toz bulamadım

Kışları bahara taşımaz mıydık
İşten başımızı kaşımaz mıydık
Halı kilim heybe dokumaz mıydık
Kuci tarak iğne bez bulamadım

Herkes mutlu olsun budur muradım
Ankara’ya vardı acı feryadım
Aksakal soyadım Nuri’dir adım
Başka söyleyecek söz bulamadım

* * *

Ne Olur

Dostlar yavaş yavaş elden gidiyor
Sen benim yanımda kalsan ne olur
Herkes yaptığına bedel ödüyor
Beni sen olarak bilsen ne olur

Yürek tertemizdi şimdi karıştım
Koşa koşa bir menzile eriştim
Küskün yaşanır mı işte barıştım
Kötülük defterin silsen ne olur

Bir içim su mudur ceylan bakışlı
Niçin ağlıyorsun kirpikler yaşlı
Gözlerim tutuklu yollarım taşlı
Aksakal Nuri’yi salsan ne olur