Şavşatlı Alimi©

1934 yılında Şavşat’ın Zendeba (şimdiki adı Arpalı) köyünde doğdu. Asıl adı Alim Özcan’dır. İlkokulu köyünde okudu.

Şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Köylerine gelip giden aşıkların desteğiyle geleneğe ilişkin bilgisini pekiştirdi.

Şavşatlı Alimi askerliği döneminde eğitimin gördüğü sağlıkçılığı daha sonra da sürdürdü ve Doğu Karadeniz bölgesindeki çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Şavşatlı Alimi özellikle yörede karşılaştığı, tanıştığı birçok aşıkla dostluk kurdu ve meclislerde deyişmelere katıldı.


Şavşatım

Şirindir bülbülün şirindir gülün
Başkadır baharın güzün Şavşatım
Naçiz şiirimle methedem halin
Hoştur sohbetinle sözün Şavşatım

Buz gibi suların güzel havası
Yemyeşil ormanlar cennet yuvası
Lale sümbül kokar dağı ovası
Güzel yamaçların düzün Şavşatım

Sen coşmuşsun ozanların dilinde
Şavşat bir tanesin Artvin ilinde
Balıklar oynaşır Karagölünde
Ötüşür ördeğin kazın Şavşatım

Alimi her taraf bağ ile bostan
Beraber çalışır çırağın ustan
Konukseverliğin dillere destan
Her zaman böyledir özün Şavşatım

* * *

Yaklaşma

Zaman geçer gönül çevre bozulur
Sakın bilmediğin kula yaklaşma
Üzülürsün gönül bağın ezilir
Sakin ol da fitne fele yaklaşma

Yapılan iyilik bilmezsen eğer
Verilen öğüdü almazsan eğer
Sebat edip işte kalmazsan eğer
Dibi görülmeyen göle yaklaşma

Gönül kanadın yok uçamazsın sen
Söylenilen sözü seçemezsin sen
Köprü kurmamışsan geçemezsin sen
Coşup da çağlayan sele yaklaşma

Bir iş yapar iken sen seni yokla
Kötüler şerrinden kendini sakla
Gönül bahçendeki gülleri kokla
Elin bahçesinde güle yaklaşma