Koçali Altun©

1935 yılında Şavşat’ın Hantuşet (şimdiki adı Hanlı) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu.

Şiire ve aşıklık geleneğine küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Köylerine gelip giden aşıklar aracılığıyla geleneği ve şiiri öğrendi. Yaklaşık 15 yaşlarında ilk şiirini yazdı. Daha sonra tanıdığı, görüştüğü aşıklardan yeni şeyler öğrenerek bilgisini pekiştirdi.

Askerlik dönüşü bir kurumda çalışmaya başlayan Altun, emekli ol-duktan sonra köyünde yaşamaya başladı.

Hemen her konuda yazan Koçali Altun’un şiirleri değişik gazete, dergi ve araştırmada aktarıldı.


Belli Değil

Şimdi size acı gelir sözler de
Bahar belli değil yaz belli değil
Nasıl örnek verem şimdi kızlarda
Cilve belli değil naz belli değil

Yaşadık efendim zoru zoruna
Hep baktık dünyaya körü körüne
Kattık her milleti biri birine
Zibil belli değil toz belli değil

Nasıl anlatırsan dünya halından
Ayrılmayak İslamiyet yolundan
Çekerler Koçali birgün dilinden
Cümle belli değil söz belli değil

* * *

Bugünlerde

Bugünlerde bir hal oldu
İçerimden coşuyorum
Dünya bana hayal oldu
Gam efkara düşüyorum

Hep belalı gitti başım
Kurumadı gözde yaşım
Bitmez oldu elbet işim
Gece gündüz koşuyorum

Devran gelmiş gider böyle
Sen Koçali derdin söyle
Yaradanım yardım eyle
Ben kafadan üşüyorum