Aşık Paşa©

1272-1333. Kırşehir’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Babası dönemin din ulularından sayılan Muhlis Paşa’dır. Horasan’dan Anadolu’ya göçen gizemciliğiyle bilinen Baba İlyas’ın da torunudur.

Aile geleneğine bağlı olarak iyi bir eğitim aldı. Küçük yaşlardan itibaren şiirin çeşitli biçimlerini öğrendi ve iyi örnekler vermeye başladı. Şiirlerinde Yunus Emre etkisi hissedilmektedir.

Sonraki dönemlerinde tasavvufun Anadolu’da yayılmasında etkin oldu. Bazı araştırmalarda ise daha küçük yaşlarda Hacı Bektaş’ı tanımış ve daha sonra bu felsefe doğrultusunda hareket etmiş olabileceğini belirtmektedirler.

Aruz ölçüsü de kullanmış olmasına karşın duru Türkçeyle yazdığı heceli şiirleri daha ilgi bulan ve geniş kesimlere ulaşan Aşık Paşa, 1329 yılında 12.000 beyitten oluşan »Garipname« adlı eserini tamamladı. Bu eseriyle Anadolu’da tasavvufun yayılmasını amaçladı.

Selçukluların son döneminde Konya Emiri iken Osmanlının kuruluşunda 1. Osman’a hizmet ettiği kabul edilmektedir.

Aşık Paşa'nın şiirleri genellikle 4 dize üzerine kurulu 8 heceli semai kalıplarında aktarılmasına rağmen doğru değildir. Yunus Emre şiirlerindeki yanılsama benzeri bir karışıklık sonucudur.

Aşık Paşa’nın, »Faka-name«, »Valf-ı Hal«, »Hikaye« ve »Kimya Risalesi« adlı dört mesnevisini de 1953-54 yıllarında Agah Sırrı Levent tarafından yayımlandı.

Aşık Paşa Kırşehir'de öldü orada toprağa verildi.


Ey Padişah

Ey padişah Ey padişah çük ben beni verdim sana
Genç ü hazinem kamusu sensin benim önden sona

Evvel dahi bu aka u can seninleydi asa iken
Ahır gere sensin mekan üş varırım senden yana

Senden sana varır yolum sana seni söyler dilim
İlla sana ermez elim bu hikmette kaldım tana

Bu hikmeti kim ne bile bilse dahi gelmez dile
Bu ah ile bu zar ile gözüm yaşı nice dine

Aşık sana tuttu yüzün unuttu cümle kendi’ özün
Cümle sana söyler sözün söz söyleten sensin yine

* * *

Olur

Söyler isem bu derdi ben sırrım cihana faş olur
Sakin olup oturursam sağmaz yüreğim baş olur

Seyrim daim senden sana seyranlarım senden yana
Sultan dürür aşkın bana süvar u hem yoldaş olur

Sen tınma Aşık ol erür sayruyu sağı ol görür
Serkeşleri yoldan sürür sakinlere ferraş olur