sulari-davut.jpg
 
 

Davut Sulari©

1926-1985. Tercan’ın (sonradan Erzincan'a bağlanarak Çayırlı adıyla ilçe yapılan) Mans bucağında doğdu. Asıl adı Davut Ağbaba’dır. İlkokulu Çayırlı'da okudu.

Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. 17 yaşında aşıklığa başladı. Tasavvuf şairi olan dedesi Kaltık Mehmet'ten ilk bağlama, şiir ve türkü derslerini aldı. Paşa Doğan (1919) adlı akrabasından da aşıklık geleneği ve bağlama konusunda yardım gördü. O dönemden sonra da çalıp söyledi.

Konya Aşıklar Bayramının oluşturulmasında emeği geçen Sulari, 14 yıl kadar Ankara ve İstanbul Radyolarında usta bölge sanatçısı olarak çalıştı.

Türkü, atışma, güzelleme dallarında büyük bir yeteneğe sahipti. Özellikle Alevi kökenli aşıklar içerisinde atışma alanında farklı bir yeri olan Sulari'ye bu özelliği türkülerindeki zenginliğin gelişmesinde önemli katkı sağladı.

Türkiye’nin birçok yerini at sırtında gezerek her gittiği yerde türküler, güzellemeler söyledi. Uzun yıllar çeşitli Avrupa ülkelerinde de dolaşan Sulari, kendine özgü yorumuyla Mahzuni Şerif’ten (1938-2002) Arif Sağ’a (1945) birçok insanı etkileyen dönemin aşıklarındandır. Ayrıca Daimi (1932-1983), Beyhani, (1933-1971) Kelkitli Serdari (1926) gibi birçok aşığa ustalık yaptı.

Aşık Beyhani ile birlikte Türkiye’nin çeşitli yerleri dışında İran, Irak ve Suriye’yi dolaşarak çalıp söyledi. Özellikle 1970'li yıllarda ise çeşitli Avrupa ülkelerinde uzun süre dolaşarak konserler verdi.

Davut Sulari Erzurum’da öldü ve Çayırlı'da toprağa verildi.

Davut Sulari'ye ilişkin Sadık Yalsızuçanlar'ın »Eferdiler Bağı/Davut Sulari, Yaşamı-Şiirleri« (2009) adlı bir araştırma yayımlandı.


Aşıktır

Benden sorulursa aşık olanlar
Manen pir elinden dolan aşıktır
Meclis olup değerini bulanlar
Kendi cenazesin’ kılan aşıktır

Kişisel olanı kainat tanır
Darb-i aşk olanlar cihan dolanır
Gahi berrak akar gahi bulanır
Olgun mertebede kalan aşıktır

Ben aşık değilim yoksul ozanım
İçimde dert kaynar bünyem kazanım
Bazı yalçın dağım bazı sazanım
Davut Sulari’den kalan aşıktır

* * *

Başın İçin

Bugün bayram günü alem eğlenir
Sen bizim yaylaya gel başın için
Dertliler oturmuş derdin söyleşir
Etme intizarın gül başın için

Hayran oldum bakakaldım yüzüne
Sürme değil rastık çekmiş gözüne
Hıçkırarak başım koysam dizine
Saçım okşa gönlüm al başın için

Davut Sulari’yim ahd u amanda
Bir yıldız doğmuştur vakt-ı zamanda
Seher bülbülüyüm ulu divanda
Sen benim vekilim ol başın için


Davut Sulari'den 'Başın İçin' türküsünü dinleyebilirsiniz.
00 YouTube 96