tekyurt-eyup.jpg
 
 
Eyüp Tekyurt©
 

1917-2002. Tercan’da doğdu. Okula gitme olanağı bulamadı. Ancak babasından okuma yazma, sonra da Arapça ve Farsça öğrendi.

Aşıklık geleneği ve şiirle ilgilenmeye de babasının teşvikiyle küçük yaşlarda başladı. Daha sonra okuduğu kitaplar aracılığıyla kendini geliştirdi ve bilgisini pekiştirdi.

Eyüp Tekyurt Türkiye’nin birçok yerini dolaşarak cemlerde dedelik yaptı. Aynı zamanda kendisinden sonraki bazı aşıkların yetişmesine de yardımcı oldu.

Sonraki yıllarda Ankara’ya yerleşen Eyüp Tekyurt, Davut Sulari (1926-1985), Aşık Daimi (1932-1983) gibi birçok aşıkla aynı meclislerde bulundu ve bazılarıyla yakın dostluk kurdu. Özellikle Aşık Daimi’yle birlikte Türkiye’nin birçok yerini dolaştı ve konserler verdi.

Zamanla geniş çevrelerde tanınan Eyüp Tekyurt’un şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda aktarıldı.

Eyüp Tekyurt Ankara’da öldü ve orada toprağa verildi.


Beklemeyiz

Aslile iftihar edip
Soydan vefa beklemeyiz
Bir miras davası güdüp
Paydan vefa beklemeyiz

Benliği almayız dile
İçimizde yoktur hile
Okumuz ermiş menzile
Yaydan vefa beklemeyiz

Değer veriniz insana
Gitmez yolunuz yabana
Gölümüz benzer ummana
Çaydan vefa beklemeyiz

Tekyurt cana canan ister
Kalp evine mihman ister
Kemal ehli insan ister
Toydan vefa beklemeyiz

* * *

Sendedir

Hakkı tek bilirsen uyan gafletten
Aradığın gizli mihman sendedir
Kalbi arındırıp geç cehaletten
Bülbül isen gülü gülşen sendedir

Ara hakikati beyhude gezme
Bir pul için kardeş gönlünü üzme
Dünyaya kahredip canından bezme
Derde şifa veren Lokman sendedir

Dünya cennetimi etme cehennem
Gurura kapılıp deme ki benem
Eğer istiyorsan şen olsun hanen
Sen seni gör huri gılman sendedir

Tekyurt’u takip et öğren talebi
Bunca sözün elbet vardır sebebi
Sen et ol ki tuzun olsun mürebbi
Arzettiğim pir-i mugan sendedir