cicek 4
 
 
Yemini©
 

1495-1565. Balkanlarda doğdu. Asıl adının Ali ya da Mehmet olduğu verileri bulunmaktadır. Ancak doğum ve ölüm tarihleri, nerede doğduğu, gerçek adının ne olduğuna ilişkin verilerin tümü belli varsayımlardan öte gitmemektedir. En genel boyutuyla Tuna boylarında yaşadığı, 1400’lü yılların sonunda doğduğu, 1500’lü yılların 2. yarısında ölmüş olabileceği varsayılmaktadır.

Akyazılı İbrahim Dede zaviyesinde hizmet ettiği Yemini mahlasını burada kullanmaya başladığı bilinmektedir. Demir Baba Velayetnamesinde ise adı Hafız Kelam Yemini olarak aktarılmaktadır. Buna göre Kuranı ezberlediği anlaşılmaktadır.

Yazdıklarından, işlediği konulardan hareketle Yemini’nin iyi bir eğitim aldığı belli olmaktadır. Şiirlerinde genellikle divan ağırlıklı yöntemleri kullandı. Ali ve ehlibeyt sevgisinin yoğunluğundan dolayı Alevi-Bektaşi düşüncesinde önemli bir yeri olan Yemini’nin, Ali’nin mitolojik yaşamını işleyen »Faziletname« adlı, 7300 beyitten oluşan bir kitabı bulunmaktadır.

Şiirlerinde işlediği konular itibariyle Fazlullah Hurufi'nin düşüncelerinden esinlendiği ve bu felsefeyi de işlediği kabul edilmektedir.

Yemini, Alevi-Bektaşi inancında 7 ulu ozandan biri olarak kabul edilir.


Aşk

Gerdiş-i Çerh-i felek seyran-i aşk
Cümle esya tabi -i ferman-i aşk

Zahid u abid hacerdendir meğer
Bu sebebden olmaz ol mihman-i aşk

Ayn u sin u kaf-ı hakk vechindedir
Hüsnünü gören olur kurban-i aşk

Küntü kenzin hanesinden geldi us
Zahir oldu aleme sultan-i aşk

Zülf ü kaş u kirpiğinden dembedem
Görünür aşıklara ihsan-ı aşk

Suret-i sabin katat fazl-i İlah
Dünyevi ukbada ol canan-ı aşk

Padişah-ı dehr olursa nagehan
Bende eyler özüne rahman-ı aşk

Ey Yemini aşık-ı vech ol bugün
Geldi çün aşıklara devran-ı aşk

* * *

Eyledim

Lam eliften arsa pervaz eyledim
Kaf u nun'dan başıma taç eyledim

Kuvvet u savt u kelam nutku ruh
Cümlesini hüsne muhtaç eyledim

Nuh felek burcunda kurdum hameyi
La mekan yurdunu taraç eyledim

Suret -i sabin katat görmek için
Perde püsi ne miraç eyledim

Beyt-i mamur içre mesken tutalı
Ey Yemini günde bir hac eyledim