zihni-bayburtlu.jpg
 
 
Bayburtlu Zihni©
 

1798-1859. Bayburt’ta doğdu. Asıl adı Mehmet Emin’dir. 16 yaşına dek Bayburt’ta, daha sonra Trabzon’daki Hacı Pir Efendi Medresesinde eğitim gördü.

Erzurum ve Trabzon medreselerinde eğitim gördü. Sonraki yıllarda İstanbul’a giderek Mustafa Reşit Paşa ile yakınlık kurdu ve Divan-ı Hümayun kaleminde bir süre çalıştı. Daha sonra Bayburt’a dönen Zihni, 1826'daki Osmanlı-Rus Savaşı sonrası işgal edilen Bayburt’u terk etti. İşgalden sonra yeniden Bayburt’a döndü.

Mekke’den Mısır’a birçok yeri dolaşan Bayburtlu Zihni gittiği yerlerde karşılaştığı haksızlıkları eleştiren şiirlerinden dolayı başı dertten kurtulmadı.

Divan şairi olmak için epey çaba gösteren Bayburtlu Zihni, bu anlamda da birçok eser vermesine karşın, sayıca daha az olan hece ölçüsüyle yazdığı şiirleriyle tanındı.

Yaşamının son günlerinde Trabzon’da hastalanınca Bayburt’a gitmek üzere yola çıktı. Ancak Trabzon yakınlarında bulunan Holasan (şimdiki adı Bahçeyaka) köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

Ayrıca asıl adı Abo Ağa olan Karslı Zihni (18. yy) ve asıl adı Zübeyt Güner olan Kağızmanlı Zihni (1903-1938) adllı aşıklar bulunmaktadır.


Biz

Bad-ı saba dost eline varırsan
Ya gelsin ya gidek o diyara biz
Katip arzuhalim yaz ki canana
Ayrılalı düştük ah u zara biz

Katip arzuhalim arşa dayandı
Sinem püryan oldu odlara yandı
Herkes sevdiğinden bezdi usandı
Niye kaldık böyle bahtı kara biz

Namem hem okusun hem yar ağlasın
Aşk oduna düşsün naçar ağlasın
Sinesini dövsün her bar ağlasın
Desin ki zulmettik Zihni zara biz

* * *

Vardım ki Yurdundan

Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş
Sakiler meclisten çekmiş ayağı

Hangi dağda bulsam ben o maralı
Hangi yerde görsem çeşm-i gazali
Avcılardan kaçmış ceylan misali
Göçmüş dağdan dağa yoktur durağı

Laleyi sümbülü gülü har almış
Zevk u şavk ehlini ah u zar almış
Süleyman tahtını sanki mar almış
Gama tebdil olmuş ülfetin çağı

Zihni dert elinden her zaman ağlar
Sordum ki bağ ağlar bağ u ban ağlar
Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı


Bayburtul Zihni'nin Yavuz Top tarafından bestelenen 'Biz' adlı şiirini Nida Ateş'in yorumuyla dinleyebilirsiniz.
 
00 YouTube 96