argın_devrani.jpg

 

Devrani Argın©

1961 yılında Refahiye’nin Onurlu köyünde doğdu. Asıl adı Aydın Sarak’tır. İlkokulu köyünde okudu.

Küçük yaşlarda aşıklık geleneğine ilgi duymaya başladı. Yaklaşık 14 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. Mahlası da dedesi tarafından verildi.

Önceleri Veysel (1894-1973), Davut Sulari (1926-1985), Mahzuni (1938-2002) gibi aşıkların deyişlerini seslendiren Devrani Argın zamanla kendi şiirlerini bestelemeye ve yorumlamaya yöneldi.

Ozan Devrani Argın, İstanbul’da çalışmaya başladığı dönemlerde Daimi (1932-1983), Yoksuli (1944-1985) gibi aşıklarla tanıştı ve onların yardımıyla kendini geliştirdi.

Türküleri değişik sanatçılar tarafından da yorumlanan Devrani Argın, eserlerinden oluşan bir albüm hazırladı.


Giderim

Beni bir sevdaya saldı yaradan
Yüklendim derdimi Tur’a giderim
Merhamet dilemem muhannet kuldan
Yanarım aşk ile nara giderim

Yakmışım sinemi insanlık için
Adaletten kaçma affolmaz suçun
Zalimin zulmüne eğilmek niçin
Mazlumun derdiyle dara giderim

Çok şükür doğruyu anlarım sözden
Gerçeğe bağlıyım gönülden özden
Keramet beklemem karanlık yüzden
Bilim ışığında sırra giderim

Devrani Argın’ım usandım vallah
Beynamaz elinden Allah illallah
Arsıza nadana uyamam billah
Aşar karanlığı nura giderim

* * *

Sahipsiz Bir Bağın

Sahipsiz bir bağın fidanı oldum
Gelen kırar giden kırar dalımı
Cehalet elinden derbeder oldum
Savururlar sam yel ile külümü

Feryat figan etsem sesim duyulmaz
Cevherim gayri pula sayılmaz
Ağyara meyledip asla uyulmaz
Dostlarla bulurum gönül yolumu

Kime dokunursan bin bir ah gelir
Dertlinin derdine kim çare bulur
Girer can evine sinende kalır
Yaralar her daim sağım solumu