cicek 38
 
 
Mazlum Ahmet
 
1904-1959. Kağızman’da doğdu. Asıl adı Ahmet Durgan’dır. İlk eğitimini köy medresesinde aldı.
 
Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Aynı zamanda bağlama çalmayı öğrendi.
 
Akranı Sazcı Halil (1889-1975) ve kendisinden yaşça biraz küçük olan Aşık Erdemi (1911-1983) ile uzun yıllar aynı meclislerde bulundu. Özellikle bu meclislerde anlattığı hikayelerle de anılan Mazlum Ahmet’in az sayıda şiiri bugüne ulaştı.
 
Sadık Miskini’nin yörede yaptığı araştırmalara göre Mazlum Ahmet’in henüz ortaya çıkmamış şiirleri bulunmaktadır.
 
Mazlum Ahmet’in şiirleri özellikle yöredeki değişik gazete, dergi ve araştırmalarda yayınlandı.
 
Mazlum Ahmet Kağızman’da öldü ve orada toprağa verildi.

Ayıptır
 
Behri cehtle gidip olma harami
Tarik-i müsteğim yoldan ayıptır
Ne kem söyle ne kem işit kelamı
Nas seyirden doymaz elden ayıptır
 
Gece gündüz yalvar hakka dua et
Derman bul da dertlerine deva et
Allahtan kork peygamberden haya et
Terk-i edep olma kuldan ayıptır
 
Mazlum Ahmet dilin sakla hatadan
Belki mahrum olmayasın atadan
Gece gündüz dilek dile hudadan
Azm u şanı Zülcelaldan ayıptır
 
* * *
 
Uygun Bir Tay*
 
Uygun bir tay var Mehmet Ateşte
Eyer takım uydurmuştur atına
Sürdü geldi yolda bize yetişti
Döndük kaldık bütün onun matına
 
. . .
 
Ayağına çakmış badok nalını
Tamam değer davarını malını
Uyuz dökmüş kuyruğunun kılını
Hele görün mat kalırsız bitine
 
. . .
 
Mazlum Ahmet yazdı methiyesini
Gören gerek vere hediyesini
Kişner nare vurur kesmez sesini
Kapar teper girilir mi katına
 
* Toplam 13 dörtlükten oluşan şiirin tamamı için bkz.: