cicek 7
 
 

Aşık Cehdi©

1800’lü yıllarda Kars’ta yaşadı. Asıl adına ilişkin bir bilgi bulunmaktadır. Şiirlerinden hareketle belli bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır.

Şiirleri ilk kez Sadettin Nüzhet Ergun (1901-1946) tarafından 1927 yılında yayınlandı. Daha sonra değişik bazı araştırmalarda da gündeme gelen Cehdi’nin belli bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır.

Özellikle 1800’lü yıllardaki divan edebiyatı etkisi görülen Cehdi’nin bazı şiirleri aynı adlı öteki aşıklarla karıştırılsa da genelde kendine özgü bir havası bulunmaktadır.

Karsıl Cehdi’nin şiirleri sınırlı da olsa bazı gazete, dergi ve araştırmalarda aktarıldı.

Ayrıca biri Sivaslı, öteki Diyarbakırlı olmak üzere 2 ayrı Aşık Cehdi daha bulunmaktadır.


Eyledin

Felek sana nettim neyledim bilmem
Beni bu sevdaya meftun eyledin
Bu fani dünyada bir dahi gülmem
Akıtıp gözyaşım Ceyhun eyledin

Felek dinle feryadımı zarımı
Elden aldın olan külli varımı
Na murat öldürdün nazlı yarimi
Bunca düşmanlarım memnun eyledin

Felek birgün ola belki güleydim
Akıtıp da çeşmim yaşın sileydim
Böyle dert çekmeden keşke öleydim
Bu garip gönlümü mahzun eyledin

Felek nicesini tacidar eyler
Nicesini hakla beraber eyler
Cehdi
ya feleğe söz mü kar eyler
Yeter kendi kendin cünun eyledin

* * *

Yanar

Ya nice ah etmeyim dostlar ki tey içerim yanar
Ta içerimden bir alaf aldı ciğerim yanar
Ben ateş kendim ateş ismim ateş cismim ateş
Ten yanar canım yanar billah her yerim yanar

Akıbet beni yakan kendi günahımla yanar
Çün ahım eflake çıktı ah u vahımla yanar
Öyle bir ah eyledim ki dud-ı ahımla yanar
Gün ola elbet benden beter o dilberim yanar

Kimse halimden haber almaz ne kadar dökersem
Bu müşkül dert imiş ah neylesem vah neylesem
Taptığım dinim hak için yare kemlik eylemem
Bir kuru meyli muhabbet etmeden serim yanar

Cehdi’yem düştüm bela savda-yı ah u zarla
Ey medet müşkül imiş söyleşme öyle yarıla
Bir kere ah eyledim dünyayı yaktı narıla
Bir dahi ah eylesem göklerde ülkerim yanar