Şahistanoğlu Bahri©

1879-1922. Artvin’in Yukarı Xod (şimdiki adı Yukarı Maden) köyünde doğdu. Yaşamına ilişkin somut bilgi bulunmamaktadır. Ancak teyzesinin oğlu olan Xodlu Hıfzı (1860-1915) ile aynı dönemlerde yaşadığı bilinmektedir.

Aşıklık geleneğini ve şiiri babası Hasan’dan kardeşi Osman ile birlikte öğrendi. 1. Dünya Savaşı (1914-1918) dönemindeki çete savaşlarının yöredeki koluna öncülük ettiği yolundaki veriler yaşamına ilişkin bazı ipuçları vermektedir.

Şiirlerinde değişik konuları işleyen Şahistanoğlu Bahri’nin bugüne ulaşan fazla eseri bulunmamaktadır.

Şahistanoğlu Bahri köyünde öldü ve orada toprağa verildi.


Beni

Bir evrak yazayım gözüm yaşıyla
Unutma duadan sen ana beni
Felek beni sizden ayrı düşürdü
Kader kısmet çeker her yana beni

Hak sana emanet Osman kardeşin
Akmasın biz için gözünden yaşın
Pür silah olmuşum düşmana karşın
Devletim bırakmış meydana beni

Bahri’yim serimde çoktur dumanım
Halk eden hallaka vardır gümanım
Beni gözden atma validem hanım
Emanet figanet yezdana beni

* * *

Gelmedi

Kırk gecedir gökte yıldız sayarım
Kamer yüzlü yarim hele gelmedi
Billahi sen bekle gelirim deyip
Ciğer közlü yarim hele gelmedi

Yalan söylemezdi bunda bir hal var
Sunamın yüzünde bir hoşça hal var
Divane gönlümde yaman melal var
Şeker sözlü yarim hele gelmedi

Harman ayındaydı yemini içti
Nemli gözlerimden murg-ı hab içti
Güz gelip bağların hoş vakit geçti
Bahar yazlı yarim hele gelmedi

Yanık Bahri ağla dolan dalına
Hakkın vardır küssen öz ikbalına
Bağdagül’ün bakakaldım yoluna
Üzüm gözlü yarim hele gelmedi