cicek 20
 
 

Sersem Ali Baba©

-1569. Devşirme olarak Osmanlıların topladığı çocuklardan olduğundan dolayı nerede doğduğuna ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Gerçek adı bilinmemekte ancak Osmanlı arşivlerindeki Server olarak geçmektedir. Enderun’da iyi bir eğitim aldı.

Enderun’da eğitimi sırasında Balım Sultan’ı (1473-1516) mürşit kabul ederek Bektaşiliğe girip bu inanç ve geleneğe göre yetişti. Şiire ilgisi de bu dönemden itibaren başladı.

Hem kendi becereleri hem de kızkardeşi Mahıdevran’ın Kanuni olarak bilinen Osmanlı Padişahı 1. Süleyman’ın (1495-1566) eşi olması nedeniyle kısa sürede sarayda yükselerek vezirlik, sadrazamlık gibi değişik konumlarda bulundu.

Kanuni’nin öteki eşi Hürrem Sultan’ın (1500-1558) etkilemesiyle Sersem Ali Baba Hacıbektaş’taki işnden alınarak şimdiki Yunanistan topraklarında bulunan Vardar bölgesindeki Yenice’ye sürgüne yollandı. Bu dönemde Balkanlarda geniş bir sempatizan kitlesi oluşturan Sersem Ali Baba birçok da dergah kurdu ve güçlendi.

Kalender Çelebi’nin (1476-1527) Bektaşi Dergahından ayrılıp müritleriyle birlikte giderken öldürülmesinden sonra başgösteren veba salgını nedeniyle şefaat istenen Sersem Ali Baba yeniden Hacıbektaş’a döndü ve posta oturarak ölünceye kadar orada kaldı.

Sersem Ali Baba Hacıbektaş’ta öldü ve oradaki Kırklar Meydanında toprağa verildi.


Ali’dir Ali

Sabah seherinde virdim budur bu
Allah bir Muhammet Ali’dir Ali
Zikrimde var lailaheillallah
Allah bir Muhammet Ali’dir Ali

Levlake levlake buyurdu Allah
Daim zikrederim rızaenlillah
Müminin kalbidir evvel beytullah
Allah bir Muhammet Ali’dir Ali

Kırkların ulusu ol Şah-ı Merdan
Anı idrak eden bir kamil insan
Gazaba gelirse ol Şir-i Yezdan
Allah bir Muhammet Ali’dir Ali

İmam Hasan Hüseyin nur-ı arşullah
Zeynel Aba mürüvvet kanı billah
Muhammet Bakır’a daim eyvallah
Allah bir Muhammet Ali’dir Ali

Cafer-i Sadık’tan alındı elim
Musa-ı Kazım’a uğradı yolum
Ali Rıza diye zikreder dilim
Allah bir Muhammet Ali’dir Ali

Muhammet Taki’yi nutk edem beyan
Ali-yyül Naki’yi vasf edem ayan
Hasan-ül Askeri ol iki cihan
Allah bir Muhammet Ali’dir Ali

Muhammet Mehdi’dir sahip seyfullah
Sersem Ali gezer eder şeydullah
Sad hezar Yezit’e hem lanetullah
Allah bir Muhammet Ali’dir Ali