cicek 23
 

 

Kütahyalı Arifi©

1815-1894. Kütahya’da doğdu. Temel eğitimini dedesi müderris Hacı Ali Beyden aldı.

Şiir söylemeye de 11 yaşında eğitimi sırasında başladı. Bağlama çalmayı da aynı dönemde öğrendi.

Kütahyalı Arifi, gençliğinde tanıştığı Bilecikli Hüsni aracılığıyla şiire ve bağlamaya ilişkin kendini geliştirdi ve bilgisini pekiştirdi.

Kısa sürede kendine özgü makamla söylediği deyişlerle tanınan Arifi, ayrıca aşık kahvelerinde söylediği muamma ve koşmalarla sevildi. Bir süre ustası Hüsni ile değişik yerleri dolaştı.

Hece yanında aruz kalıplarına göre de şiir yazan Arifi, girdiği Bektaşi geleneğine bağlı olarak birçok eser verdi. Aynı zamanda Aşık Pesendi’ye de ustalık etti.

1894 veya 96 yıllarında 80’li yaşlarda son günlerini geçirdiği İznik’te öldü.

Arifi’nin hayatı ve şiirleriyle ilgili Kadir Güler tarafından »Kütahyalı Arifi ve Pesendi« (2004) adlı kitap yayımlandı.


Görünür

Gönlümün muradı göz nuru şahı
Hayal-i derunda cemal görünür
Arz etme gökteki zavallı mahı
İki ebruları hilal görünür

Cemalidir cennet ruhları gülnar
Pervane aşkında şemaya döner
Ol dudu-yı gu şekerler çiğner
Lal u lebler ab u zülal görünür

Ben değil Arifi çün mübtelası
Görünmez hurşidin hayli hassı
El irmez asuman kaddi balası
Ol kamet-i servi Nihal görünür

* * *

Kara Bahtım

Can u dil gördüğüm bi-vefa çıktı
Her kime dedimse tat kara bahtım
Cevr-i sinem ile bin dare çıktı
Mihnet bucağında yat kara bahtım

Felek viran kıla böyle giderse
Viran gönülcüğü mamur ederse
Yanılup bir kere eylik ederse
Ururlar başına çat kara bahtım

Huda kara yazmış Arifi sere
Ezel takdir etmiş levh-i kadere
Kuru inat ile yedi kat yere
Mal-ı Karun gibi kat kara bahtım