Oğuz Bayhan©

1960 yılında Bayburt’un Masat (şimdiki adı Yıldırım) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu.

Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. 13 yaşlarında ailesiyle birlikte Orhangazi’ye göçtü. Özellikle bu dönemden sonra şiir yazmaya yönelen Bayhan, tanıştığı ve dostluk kurduğu birçok aşık aracılığı ve okuduğu kitaplardan sonra kendini geliştirdi.

1985 yılında İngiltere’ye giden ve yaklaşık 22 yıl sonra yeniden Orhangazi’ye yerleşen Oğuz Bayhan şiirlerinde değişik konuları işlemektedir.

Şiirleri değişik gazete, dergi ve araştırmalarda yayınlanan Bayhan Bursa’daki bazı halk ozanları örgütlenmelerinde yönetici olarak görev yaptı.


Gönlümde

Babamdan mirastır bu sevgi bana
Celaliler değer bulur gönlümde
İrşadi’nin aşkı saklıdır tende
Hicraniler değer bulur gönlümde

Maziye giderek Emrah sorarım
Şenliği nasıldı hayal kurarım
Erzurum’da Erbabi’yi ararım
Sümmaniler değer bulur gönlümde

Düşünürüm Muhibbi’nin düşünü
Bırakamam Mahiri’nin peşini
Aklım almaz Huzuri’nin işini
Müdamiler değer bulur gönlümde

Cemal Hocalarda saklıdır halim
Zülali Nihani başka bir ilim
Bursa’dan Oltu’ya uzanır yolum
İhsaniler değer bulur gönlümde

Ruhani söylerken düşünür sözü
Çermikli İhsan’ın yanıktır özü
Sümmanoğulların gülmemiş yüzü
Reyhaniler değer bulur gönlümde

Çırağı’ya düşüncemi yazarım
İsrafil Taştan’da bir hal sezerim
İmami’yle Toroslarda gezerim
Feymaniler değer bulur gönlümde

Oğuz Bayhani’yim düştüm ocağa
Zamani’den dolaşamam uzağa
Turabi’yle geçtim bir çağdan çağa
Divaniler değer bulur gönlümde