Necat Bayraktar©

1949 yılında Ardanuç’un Karsniya (şimdiki adı Kapıköy) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Ardanuç’ta, öğretmen okulunu Trabzon’da okudu.

1967 yılında mezun olduktan sonra Türkiye’nin çeşitli yerlerinde öğretmen olarak çalıştı. Daha sonra ön lisans eğitimini tamamladı.

Necat Bayraktar şiirle ortaokul yıllarından itibaren ilgilenmeye başladı. Ancak meslek örgütlerindeki aktif katılımcılığı nedeniyle yazmasındaki süreklilik daha sonraki dönemde oldu.

Yaşama ilişkin her konuyu işleyen Necat Bayraktar’ın şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmada aktarıldı.

Necat Bayraktar, şiirlerini »Gönül Duvarım« (2008), »Fişlendik« (2011), »Özgecan« (2017), »Sürgün« (2019) adlı kitaplarda topladı. Ayrıca kendi köyü ve yakın çevresini inceleyen »Bedevra Çatılı Evler« (2015) adlı bir araştırması yayımlandı.


Gittiler

Ne olacak deyip yarınlarımız
Dediler ya kısmet nasip gittiler
Belki biter diye sorunlarımız
Bavulları alıp susup gittiler

Uzun yıllar peynir ekmek yediler
Suyumuz yok yol yapılsın dediler
Devlet kapısında çok beklediler
Hizmetten umudu kesip gittiler

Duymuşlar vadiler baraj olacak
Zeytin bağlarına sular dolacak
Artvinim hayalde düşte kalacak
Köylüler kadere küsüp gittiler

* * *

İnsanı

Arkadaşı denemeden seçersen
Geride unutur geçer insanı
Bir yerde başına bela açarsan
Bırakır ortada kaçar insanı

Karakterler iş başında denenir
Hem kayada hem mayada sınanır
Ne zaman ki gönül gözü gönenir
Kalbinin aynası seçer insanı

Yarasına merhem süren el olur
Zaman zaman uzatılan gül olur
Yüreğinde hissedilen bal olur
Gönül kilit gibi açar insanı