Aşık Bilal©

1860-1945. Şavşat’ın Şavket (şimdiki adı Karaköy) köyünde doğdu. Asıl adı Bilal Çelik’tir. İlk medrese eğitimini köyünde aldı.

Küçük yaşlarda şiirle ilgilenmeye başladı.

1. Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında yörede katıldığı savaşlarda önemli görevler aldı. Şiirlerinde de bu dönemi yansıtan Bilal Çelik, ayrıca değişik konuları da işledi.

Bilal Gazi olarak da bilinen aşığın günümüze kalan şiir sayısı sınırlıdır. Özellikle savaş yıllarında yazdığı şiirlerin değişik çevrelerde kaldığı sanılmaktadır.

Aşık Bilal köyünde öldü ve orada toprağa verildi.


Dönemem

Yedi kudretindir tuttuğumuz rah
Saçını başını yolsan dönemem
Habirdir hakimdir Cenabı Allah
Yüz türlü mazeret bulsan dönemem

Ben-i adem için beni ağlatsan
Çatlar sabır taşı sen bana çatsan
Sen mah gibi insan şems gibi batsan
Gül gibi sararıp solsan dönemem

Mihnet bölük bölük gam küme küme
Zalzade dayanmaz ağır yüküme
Her iki cihanda sen can mülküme
Küffarı leşkeri salsan dönemem

Bu kalmakaldadır izim nişanım
Benim şahsiyetim şerefim şanım
Der Bilal yetişir pek perişanım
Sen benden perişan olsan dönemem

* * *

Görmedim

Zülfü siyahından bir güneş doğar
Bunca girift leyl ü nehar görmedim
Nazarında zümrüt cemalinde kar
Böyle şita hem nevbahar görmedim

Bilsem vebalin ne melalin nedir
Ne olur söylesen bu halin nedir
Sen kimin yarisin ikbalin nedir
İnce belde altın kemer görmedim

Ateş-i suzanla dağlayıp geçme
Kaderi kısmeti bağlayıp geçme
Derdin nedir dilber ağlayıp geçme
Çeşmin gibi billur pınar görmedim

Der Bilal sılamdan uzak gideli
Yanmışım odlara olmuşum deli
Hem sarrafım hem arifim hem veli
Senin gibi dürr ü güher görmedim