• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

İşxalbirli Yanari (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

İşxalbirli Yanari©

 

1910-1995. Artvin’in İşxalbir (şimdiki adı Kalburlu) köyünde doğdu. Asıl adı Mahmut Acar’dır.

Köylerine gidip gelen aşıklardan etkilenerek küçük yaşlardan itibaren şiirle ve aşıklık geleneğiyle ilgilenmeye başladı.

Bağlama çalmayı kendi kendine öğrendi. Mahlasını da kendi koyan Aşık Yanari, köyünde aşık olduğu kızla evlendi. 1953 yılında eşinin ölmesiyle yeniden evlendi.

Yörenin bilinen en önemli aşıklarıyla karşılaşıp deyişmelerde bulunan Yanari, Huzuri (1886-1951)  gibi aşıkları kendisine usta kabul edip onlarla atışmadı.

Yazmadığı için günümüze sınırlı sayıda şiiri kalan Aşık Yanari, ağırlıkla din olmak üzere çeşitli konuları işledi. Özellikle divanlarından birkaç örnek yazılı olarak kalmıştır.

 


 

Bul Beni

Dinleyin ehl-i kamiller gel arifte bul beni
Edep erkan ehl-i İslam doğru rahta bul beni
Ta ezelden ikrarımı ervahımda vermişim
Hem hakikat hem tarikat marifette bul beni

Cümle mahluku var eden yerin göğün sahibi
Hem ahir zaman nebisi cümle alem habibi
Dört yolu doğru gösterdi emreyledi mezhebi
İmam’ Azam Ebu Hanefi mezhepte bul beni

Der Yanari zikrediyor her gün için pirini
Esirgemez kurban eder daim ona serini
Kimdir bu sözlerin sahibi sorarsanız yerini
Kaza değil ismi Artvin vilayette bul beni

 


 

İşxalbir

Baştan iki mah’le barışık değil
Yar olmaz kimseye gülün İşxalbir
Adamı gurbete alışık değil
Ulaşmaz uzağa elin İşxalbir

Sirya Orcuk bir hizaya geçersin
Onlar ile sen nasıl yük açarsın
Günde üç dört havuz bir su içersin
Ona göre çıkar malın İşxalbir

Derler ihtiyarlar derler neneler
Sular akmaz kuru kuru daneler
Meyve mahsul vermez bazı seneler
Nedir anlamadım felin İşxalbir

Yanari söylüyor aşkına dalgın
Olmadı bir kabul duası halkın
Ne bir radyon vardır ne de bir çalgın
Kırıldı mı sazın telin İşxalbir
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n