• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık izhari (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Taner Artvinli arşivi

 

 

Aşık İzhari©

 

1914-1983. Yusufeli’nin Zor (şimdiki adı Esenyaka) köyünde doğdu. Asıl adı Mehmet Ayık’tır.

Henüz bebekken 1. Dünya Savaşı (1914-1918) döneminde ailesiyle birlikte Çorum’a göçtü. Yaklaşık 6 yıl sonra yeniden geriye dönen İzhari, aşıklık geleneğini küçük yaşlarda öğrenmeye başladı.

Köylüsü ve ustası Aşık Huzuri’nin (1886-1951) desteğiyle de kendisini geliştirip bilgisini pekiştirdi. Sonraki yıllarda Huzuri ile birlikte dolaşan Aşık İzhari, Ardanuçlu Aşık Efkari (1900-1980), Zorlu Fahri (1900-1975), Azeri Aşık Feride gibi döneminin birçok aşığıyla karşılaştı.

Aşıklık geleneğini uyarak uzun yıllar çeşitli yerleri dolaşan İzhari, 36 yaşında evlendi. Daha sonra geçimini sağlamak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinde çalıştı. Bu dönem içinde de kendisini geliştirerek yaşadıkları ve gördüklerine ilişkin şiir söylemeyi sürdürdü.

Ustası Huzuri ile yaptığı ve iki gün iki gece süren karşılaşması nedeniyle de yörede bilinen İzhari, yaşamının son yıllarını köyünde geçirdi.

Ayrıca Posoflu Aşık Zülali (1873-1956) döneminde yaşamış Musevi bir Aşık İzhari daha bulunmaktadır.

 


 

Getirir

Kargadan istesem dünya güzelin
Hemen yavrusunu gider getirir
Nadan olan bilmez işin ezelin
Cahiller gönlüne keder getirir

Kapalı açılmaz yoksulun gözü
Her zaman rahattır zenginin özü
Meşhur bir laf doğar koyundan kuzu
Hayırlı evladı mader getirir

İzhari kimsenin ay’bına gülme
Sen temiz ol elin lekesin silme
Ne gelse başına kimseden bilme
İyiyi kötüyü kader getirir

 


 

Oturur

Bağın terk eylemiş divane bülbül
Güllerin dalında çağlar oturur
Boynu buruk durur biçare sümbül
Döker gözyaşların çağlar oturur

Çok kıymetli zerden güveli deri
Tilkinin ağzında aslanın seri
Mertleri namertler geçti ileri
Ciddiler arkada ağlar oturur

Var mı büyük küçük yok oldu hürmet
Doğruya bir kimse etmez emniyet
Var mıdır arada eskiki şefkat
İzhari yüreğin dağlar oturur
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n