• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Kağızmanlı Yoksuli (© Sait Küçük arşivi)
Fotoğraf: Sait Küçükarşivi

 

 

Kağızmanlı Yoksuli©

 

1925 yılında Kağızman'da doğdu. Asıl adı Binali Kadak’tır. İlkokulu Kağızman'da okudu.

Aşıklık geleneğini ve halk şiirini küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başladı.

Asıl adı Dımo Ethem olan dedesi Aşık Yoksuli'nin geleneğini sürdürmek için aynı mahlası aldı. Daha ilk gençlik yıllarından itibaren özellikle Kağızman yöresinde adı duyulmaya ve sevilmeye başlandı.

Geleneksel tarzda birçok şiir örneği veren Aşık Yoksuli özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde birçok şenlik ve yarışmaya katıldı, şiirleri birçok araştırmada yer aldı.

 


 

Dilber

Bahar çiçeğine benzer
On beş diyen taze dilber
On altıda şöhret alır
Yeni başlar naza dilber

On yedide asar perde
On sekizde düşer derde
On dokuzda bahçelerde
Benzer ir kiraza dilber

Yirmisin geçende bir kız
Gönlü çarpar alırmış hız
Dünya olur ona dümdüz
Kulak vermez söze dilber

Yirmi birde düşer ferden
Gönül haber alır yarden
Köşelerden daldalardan
Başlar kaşa göze dilber

Yirmi üç dedi uslanır
Ah çeker gözü ıslanır
Yirmi beşinde süslenir
Gönlü ister geze dilber

Otuzunda gama batar
Daim hülya ile yatar
Her tarafa kulak tutar
Belki bişe seze dilber

Otuz beşinde vazgeçer
Gönlünde bedesten açar
Kimseye görünmez kaçar
Görünmez horoza dilber

Kırk dedi iner kaşları
Çürür dökülür dişleri
Ağarır siyah saçları
Yoksul diyer teyze dilber
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n