• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık Karahanlı (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Aşık Karahanlı©

 

1922-2003. Arpaçay'ın Karahan köyünde doğdu. Asıl adı Murat Yıldız’dır.

Aşıklık geleneğine ve şiire küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Köylerine gelip giden aşıklar aracılığıyla bilgilenmeye başladı. İlk ustası Aşık Kasım’dır. Daha sonra Aşık Gülistan ve Aşık İbrahim'in yardımlarıyla kendini geliştirdi. Sonraki yıllarda, oğlu Günay Yıldız başta olmak üzere birçok genç aşığın yetişmesine katkıda bulundu.

Mahlasını doğduğu köye bağlılığı açısından kendisi seçen Karahanlı’nın çeşitli konuları işlediği şiirleri birçok araştırma ve yayında yer aldı. Ayrıca 3 tane de plak hazırladı.

Karahanlı, aşık anlatıları ve makamları konusunda oldukça yetkin bir aşık olarak kabul edilmekteydi.


Aşık Karahanlı köyünde öldü ve orada toprağa verldi.
 


 

Adamı

Dosta bağlanmak istersen
Ey' araştır sor adamı
Mücevherden değerlidir
Ele geçse sır adamı

Aşıklar söylemez boşa
Sözleri benzer kumaşa
Mecliste alırlar başa
Mücevherli dür adamı

Karahanlı eyletme sen
Yarasın eyletmesen
Danıştırıp söyletmesen
Kabadayı dar adamı

 


 

Al

Edep erkan ister isen mekteb-i irfandan al
Ehl-i kamil meclisinde sarf olan lisandan al
Ayet-i kerime güzel oku baştan ayağa
Bu dünyanın her ilmini hazret-i Kurandan al

Al aptesi kıl namazı zekatını veresen
İlm ile emel eyle ki hakikate varasan
Gece gündüz her an çalış nasibini arasan
Her yetene elin açma hazret-i süphandan al

İlm-i hakikat babında gizli sırrım var benim
Aşk ile tarumar oldum ah u zarım var benim
Sarrafına layık olan mücevherim var benim
Karahanlı Murat Yıldız cevheri satandan al
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n