• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık Canani (© BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Dertli Kemter©

 

1750-1818. Şarkışla’nın Kale köyünde doğdu. Doğum tarihi kesin değildir. Ancak 1750’li yıllarda doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Hüseyin Ali’dir. Bazı araştırmacılar göreyse Kangal’ın Minarekaya köyünde doğdu ve sonradan Kale köyüne yerleşti.

Aşıklık geleneğini ve şiiri küçük yaşlarda öğrenmeye başladı. Gençliğinde Hacı Bektaş Dergahına giderek bir süre orada hizmette bulundu.

 Anadolu ya da Balkanlarda bulunan bazı Alevi-Bektaşi yazmalarında bu tür şiir örnekleriyle sıkça karşılaşılmaktadır. Özellikle Alacalı Sefil Kemter’le büyük ölçüde karışmıştır.

Döneminin en önemli aşıklarından biri olarak kabul edilen Dertli Kemter, başta Aşık Veli (1790-1853) olmak üzere kendisinden sonraki birçok aşığın yetişmesine katkıda bulundu.

Dertli Kemter Şarkışla’nın Kale köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

Ayrıca 1700’lü yıllarda ya da daha önce yaşayan Kemteri, Üsküdarlı Kemteri (-1896), Sefil Kemter, Zileli Kemteri (1840-1921), Ali Kemteri (1872-1939)Şavşatlı Kemteri ve Divriğili Kemteri mahlaslı aşıklar bulunmaktadır.

 


 

Değil midir

Gözünü sevdiğim beni ağlatma
Aşığı ağlatmak ar değil midir
Şu sinemi aşk oduna dağlatma
Sinemdeki yanan nar değil midir

Ela gözlüm kapınızdan eksilmem
Turap olup değme ağa basılmam
Varıp Mansur gibi dardan asılmam
Zülfün teli bana dar değil midir

Her nereye gitsem methin eylerim
Hayalinle cünun gönlüm eğlerim
Senden özge kisb ü karı neylerim
Didara baktığım kar değil midir

Senin muhabbetin cesetten candan
Gam çekme sevdiğim vaz gelmem senden
Ela gözlüm niçin kaçarsın benden
Dertli Kemter sana yar değil midir

 


 

Nazlı Yare

Nazlı yare selam saldım almamış
Almasa gam değil almayı versin
Nazlı yar de bana selam salmamış
Salmasa gam değil salmayı versin

İstemem kaşları kare ise de
Hasretten ciğerim pare ise de
Merhemi derdime çare ise de
Çalmasa gam değil çalmayı versin

Mansur gibi darım idin bir zaman
Kisb içinde karım idin bir zaman
Alem bilir yarim idin bir zaman
Şimden geri yarim olmayı versin

Doksana vardı da yüz geçti ise
Aradan ahd aman söz geçti ise
Ahiri Kemter’den vazgeçti ise
Bergüzar verdiğim almayı versin
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n